ЗА НАС

ВЯРВАНЕТО НИ

  • Святият Дух беше работил с Отца и Сина, за да създаде света. Отец даде Духа Си, за да ни направи като Неговия Син, Исус Христос. Исус Христос, който познаваме, е Исус чрез силата на Святия Дух. Той даде чудесно обещание в Святото евангелие според Йоан 14:16-17: „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, Когото светът не може да приеме , защото не Го вижда, нито Го познава.Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.“ Святият Дух ще бъде с нас завинаги. Това не е известно на всички и не всеки го е получил, с изключение на тези, които са подготвени за Него. Святият Дух ни показва колко грешка са нашите грехове. Помага ни да приемем Исус Христос за наш Спасител. Напълно променя живота ни. Това се нарича радикална промяна или новорождение.
  • Исус Христос е завоевател на душите.Поради тази причина Той дойде,живя,умря и възкръсна.Той дойде да възстанови връзката между Бог и човека.По човешка природа Исус Христос бил потомък на Давид.Що се отнася до божествената му природа,Той показа с голяма сила,че е Син Божий,тъй като възкръсна на третия ден.Сега Той седи отдясно на Божия престол (Евреи 12:2; Римляни 1:2-4;) Той беше изкушен във всички области,точно както и ние,но Той нямаше грях в живота си.Исус Христос ни обича,умря за нас,царува със сила за нас и продължава да се моли за нас.
  • Святите Божий хора бяха водени от Святия Дух, докато казваха посланието, което идва от Бога. Библията е нещо повече от исторически факти и древна мъдрост. Това е посланието на Божията благодат и истина Божия за нас днес (2 Тимотей 3:16; 2 Петър 1:21).
  • Грехът те води към вечна смърт и унищожение, но Божието Слово те води към живот. Ако Исус Христос е нашият Господ и Спасител, един ден ни очаква ново тяло, нова душа и нов дух. Божият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада (Римляни 8:16).
  • Спасението означава да си свободен от греха и неговите последствия и се приема чрез вяра в пречистващата сила на кръвта на Исус Христос. Всеки човек трябва да приеме Исус Христос като личен Господ и Спасител, в противен случай смъртта на Исус няма да го спаси.
  • Словото Божие обновява нашия ум, а Божият Дух обновява нашата сила. За да се новородим, трябва да имаме не само Божието Слово, но и Неговия Дух, заедно с покаяние и вяра в сърцата ни.
  • Божественото изцеление е свръхестествената сила на Бог, която носи здраве на човешкото тяло. Приема се с вяра в завършеното дело на нашия Господ Исус Христос. Цялото наказание, което Исус Христос получи преди и по време на разпятието Си, беше за нашето изцеление – дух, душа и тяло. Ние сме изцелени от раните Му. Божественото изцеление е включено в нещата, които Исус Христос плати за нас на Голгота.
  • Кръщение във вода и кръщение със Святия Дух. Ние също вярваме в говоренето на езици, както го дава Божият Дух (Деяния на апостолите 2:4). Всички, които стават част от тялото на Христос,е защото се кръщават със Святия Дух (1 Коринтяни 12:13; Римляни 8: 9). Когато се кръстиш със Святия Дух, Божията сила ще дойде върху теб, както стана с първите ученици в деня на Петдесетница (Деяния на апостолите 2:1-4). Когато силата Божия дойде върху теб, Святият Дух ще повлияе на всичко, което е свързано с теб. Святия Дух произвежда реки от живот, радост, любов, мир и сила за да текат през теб за нуждите на другите (Святото евангелие според Йоан 7:37-38).
  • Тайната вечеря на Исус Христос с учениците Му в Святото евангелие според Матей 26:26-28, „И когато ядяха,Исус взе хляб,благослови и го разчупи,и като го даваше на учениците,рече:Вземете,яжте;това е моето тяло.Взе и чашата,и като благодари,даде им и рече:Пийте от нея всички;Защото това е Моята кръв на (новия) завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете.“ Тъй както учениците на Исус имаха заповед тогава да участват в Тайната вечеря с Исус Христос, ние също участваме в Господнята вечеря (2 Петър 1:4), според заповедта на Святия Дух (1 Коринтяни 2:10, 11:26-31).
  • Исус Христос ще дойде отново, точно както си отиде (Деяния на апостолите 1:11; 1 Солунци 4:16-17).

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Pin It on Pinterest