ПОСЕТЕТЕ НИ

Всяка седмица в CCOAN – Thessalonica се приемат много посетители от различни части на Гърция и от света. Хора пътуват от цял свят, за да получат Божийте благословий в живота си. Приветстваме хора от всички краища на земята, за да се поклонят на Бог, да станат свидетели на Неговата сила и да видят доказателството, че Исус Христос е Същият вчера, днес и завинаги! Нашата църква може да преведе НА ЖИВО цялата служба на следните езици: английски, албански, български, руски, френски, италиански, холандски, и немски.

Ако искате да посетите Christian Church Of All Nations Thessalonica, моля, попълнете формулярът по-долу и изчакайте за потвърждение, преди да дойдете.

Ако планирате да дойдете с придружител, моля, накарайте всеки да попълни свой собствен формуляр за кандидатстване. Можете да очаквате отговор от нас до два дни.

ФОРМУЛЯР ЗА ВЪПРОСИ

* Следният формуляр може да бъде попълнен на всички езици, но отговорът ни ще бъде само на английски или гръцки.

Click or drag a file to this area to upload.
Максимален размер на файла: 5MB

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, уверете се, че сте изпратили попълнения формуляр само веднъж и не повече от веднъж. В противен случай забавяте процеса и времето за отговор. Освен това, имайте предвид, че този имейл, който ще използвате сега, за да се свържете с нас, трябва да бъде същия имейл, който ще използвате през цялото време на комуникацията си с нас.

 

Pin It on Pinterest