fbpx

ЗА НАС

ПРОРОК Т. Б. ДЖОШУА

Пророкът Т. Б. Джошуа е водач на Синагога, Църква на Всички Наций (SCOAN). Основателят е Исус Христос! Той просто е един от онези, които смирено се подчиниха на Божията воля (Исая 6: 8). Роден е на 12 юни 1963 г. в щата Одо, Нигерия. Историята на Т. Б. Джошуа е скромен разказ, който описва как Бог призова един млад мъж от беден дом, за да ръководи международно служение, което да привлече хиляди хора от цял ​​свят, за да станат свидетели на силата на Бог днес! Той остави гимназията и веднага след това работеше в птицеферма. По-късно, той учеше малки деца и едновременно посещаваше вечерно училище, а след това почистваше обувките на минувачите по калните улици на Лагос, Нигерия. След това през 1987 г. пророк Т. Б.Джошуа отишъл да се моли и да потърси Божието лице на една планина, където останал 40 дни и нощи. В тези 40 дни на пост и молитва, във видение той получи божественото помазание и завет от Бога, за да започне своето служение. По-конкретно той спомена следното за това променящо живота преживяване:

„… Видях една ръка да слага Библия в сърцето ми. Библията влезе в сърцето ми и веднага беше вградена там … Чух глас да казва: „Аз съм твоят Бог. Давам ти божествена мисия да изпълниш делото на Небесния Отец. Ще ти покажа прекрасните начини, по които ще разкрия Себе Си чрез теб,за да поучаваш, да проповядваш и да върша чрез теб чудеса и знамения за спасението на душите… ’”

След това пророк Т. Б. Джошуа започнал служение със само осем членове и го нарекъл „Синагога, Църква на Всички Наций“ – име, което Бог му разкрил по божествен начин. От този момент нататък църквата расте и се разширява извън границите на Нигерия. Всяка неделя в църквата идват над 15 000 вярващи, а в съораженията на църквата се настаняват посетители от цял ​​свят.

На 8 март 2007 г. пророк Т. Б. Джошуа основава християнска телевизионна станция, наречена Emmanuel TV. Emmanuel TV е телевизионната станция на SCOAN и излъчва 24 часа / в денонощието, 7 дни / през седмицата. Всяка неделя служението се излъчва на живо по Emmanuel TV, а нейните уникални програми привличат все повече зрители от цял ​​свят.

Животът на Т. Б. Джошуа е една история за Божията чудотворна благодат и стабилно видение. Той беше наставник на президентите и в същото време приятел на вдовиците и на по-малко привилегированите. Той беше пример за подражание на своето поколение, но и смирен и трудолюбив човек, който неуморно се бореше за напредъка на Божието царство. Неговата история е насърчение, че има надежда за слабите. Освен това той е обучавал в църквата евангелисти от цял ​​свят, защото вярваше, че: „Най-голямата награда, която Бог може да даде на Своя служител, е да направи ученици, които ще правят дори по-големи неща, отколкото се правят сега“.

„Наистина Господ Еова не прави нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците“. – Амос 3 : 7

В събота, 5 юни 2021 г., Пророкът T.Б. Джошуа говори по време на срещата на партньорите на Emmanuel TV: „Има време за всяко нещо – време да дойда тук за молитва и време да се върна у дома след събирането“. Бог е приел Своя слуга, пророк T.Б.Джошуа, в Своя небесен дом – както е планирано от божественото провидение. Той прекара последните си мигове на земята в служба на Бог. За това е роден, за това е живял и за това е умрял.

Както казва пророкът T.Б. Джошуа:„Най-добрият начин да използваш живота си е да го похарчиш за нещо, което ще продължи да съществува след края му.“

Пророкът T.Б. Джошуа остави едно наследство от служба и жертви на Божието царство, което остава живо за поколения, които все още не са родени. Това са последните думи на пророка Т.Б. Джошуа: „Бдете и се молете!“.

„Един живот, посветен на Исус Христос, е всичко, което имаме; един живот за Исус Христос е безценен.“

Молим се историята му да се превърне в източник на вдъхновение в пътешествието ви с Исус Христос!

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Pin It on Pinterest