fbpx

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО СВИДЕТЕЛСТВО

Библията казва в Послание до Евреи 13:8, “Исус Христос е същият вчера, днес и довека.”
Но ако милиони от това поколение е да повярват, те трябва да ВИДЯТ ДОКАЗАТЕЛСТВОТО, че Исус Христос е Същия вчера, днес и довека!

Ако сте получили чудо от Бога чрез CCOAN – Thessalonica, това е вашият шанс да споделите свидетелството си, за да се прослави името на Господ в живота ви! 

testimony_image_1

Побеждаваме със Словото на Нашето Свидетелстване!

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО СВИДЕТЕЛСТВО

 

МОЛЯ, ДАЙТЕ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ВАШЕТО СВИДЕТЕЛСТВО

  Ето няколко практически инструкции, които ще ви помогнат, като споделяте чудесното си свидетелство с нас! Пълното свидетелство изисква три прости компонента – ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ НА и СЛЕД. По-долу има няколко въпроса, които се надяваме да ви помогнат при предоставянето на изчерпателна информация за вашето свидетелство:

ПРЕДИ:

  • Какъв беше проблемът, пред който бяхте изправен/а?
  • Как този проблем ви повлия в ежедневието?
  • Къде отидохте или какви стъпки предприехте в търсене на решение?
  • Как открихте CCOAN – Thessalonica / Божият човек Хари / CCOAN – Thessalonica YouTube канал?

ПО ВРЕМЕ НА:

  • Как точно получихте своето изцеление, чудо, освобождение, пробив и т.н.?
  • Какво беше конкретното преживяване, в онзи момент? Как се почувствахте?

СЛЕД:

  • Какви са промените в живота ви след това чудо?
  • Как се е променил вашият духовен живот от тогава?
  • Какъв е вашият съвет към другите хора?

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Максимален общ размер на файла:10 MB

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване“ (Откровението на Йоан 12:11)
Благодарим ви, че споделяте свидетелството си!

Pin It on Pinterest