ΓΙΝΕ ΜΑΧΙΜΟΣ!

Με δέος και συγκίνηση οι παρευρισκόμενοι έψαλαν και δόξασαν τον Παντοδύναμο Θεό! Για ακόμη μία φορά η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη με το χρίσμα του Ιησού Χριστού!

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα εμπνευσμένο μήνυμα με τίτλο «ΓΙΝΕ ΜΑΧΙΜΟΣ!», διαμέσου του οποίου η προφήτισσα Ευγενία ανέφερε πως οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν πρότυπο τον Ιησού Χριστό, καθώς έκανε το θέλημα του Πατέρα! Με λίγα λόγια, ήταν ένας καλός ηγέτης! Όπως ο Ιησούς Χριστός ήταν καλός ηγέτης και είχε έναν σκοπό, έτσι και ο Κύριός μας μάς έχει δώσει έναν σκοπό σε αυτήν τη γη, ώστε να γίνουμε καλοί ηγέτες! Ο Θεός δεν μας δημιούργησε να είμαστε απλά υπάλληλοι ή ακόλουθοι, αλλά να είμαστε κάποιοι με διαφορά, ώστε να αλλάξουμε την κοινωνία μας σήμερα! Δυστυχώς, όμως, επειδή οι περισσότεροι έχουν μεγαλώσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έχουν βάλει στον νου τους ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν στη ζωή και νιώθουν άχρηστοι! Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει το νόημα στη ζωή τους! Η προφήτισσα τόνισε πως η ζωή σου θα αποκτήσει νόημα όταν ανακαλύψεις τον σκοπό του Θεού για τη ζωή σου! Μάλιστα, είπε: «ποτέ μην κάνεις το λάθος να πεις στον Θεό ότι δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις, επειδή ο Θεός δεν δημιούργησε άχρηστους ανθρώπους!» Όπως ο Ιησούς Χριστός κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή Του επιτυχώς, έτσι και εσύ θα μπορέσεις να εκπληρώσεις την αποστολή σου με νίκη! Διότι, καθώς ακολουθούμε τον σκοπό του Θεού για τη ζωή μας, θα συναντήσουμε προκλήσεις, δοκιμασίες, αλλά ως χριστιανοί δεν θα πρέπει να τα παρατάμε, αλλά να είμαστε μάχιμοι!

Στη συνέχεια, πήρε το βιβλικό απόσπασμα από το Βιβλίο των Κριτών 11:1-11, που λέει: «Kαι o Iεφθάε, o Γαλααδίτης, ήταν ισχυρός σε δύναμη· και ήταν γιoς γυναίκας πόρνης, και o Γαλαάδ γέννησε τoν Iεφθάε. Kαι η γυναίκα τoύ Γαλαάδ γέννησε σ’ αυτόν γιoυς· και αυξήθηκαν oι γιoι τής γυναίκας, και απέβαλαν τoν Iεφθάε, λέγoντάς τoυ: Δεν θα κληρoνoμήσεις στην oικoγένεια τoυ πατέρα μας· επειδή, είσαι γιoς ξένης γυναίκας. Kαι o Iεφθάε έφυγε μπρoστά από τoυς αδελφoύς τoυ, και κατoίκησε στη γη Tωβ· και συγκεντρώθηκαν στoν Iεφθάε άνθρωπoι πoταπoί, και έβγαιναν μαζί τoυ. Kαι ύστερα από καιρό oι γιoι Aμμών πoλέμησαν ενάντια στoν Iσραήλ. Kαι όταν πoλέμησαν oι γιoι Aμμών ενάντια στoν Iσραήλ, oι πρεσβύτερoι της Γαλαάδ πήγαν να παραλάβoυν τoν Iεφθάε από τη γη Tωβ. Kαι είπαν στoν Iεφθάε: Έλα, και γίνε αρχηγός μας, για να πoλεμήσoυμε τoυς γιoυς Aμμών. Kαι o Iεφθάε είπε στoυς πρεσβύτερoυς της Γαλαάδ: Eσείς δεν με μισήσατε, και με απoβάλατε από την oικoγένεια τoυ πατέρα μoυ; Γιατί, λoιπόν, τώρα ήρθατε σε μένα, όταν βρίσκεστε σε αμηχανία; Kαι oι πρεσβύτερoι της Γαλαάδ είπαν στoν Iεφθάε: Γι’ αυτό επιστρέψαμε τώρα σε σένα· για νάρθεις μαζί μας, και να πoλεμήσεις τoύς γιoυς Aμμών, και να είσαι άρχoντας επάνω σε μας, επάνω σε όλoυς τoύς κατoίκoυς τής Γαλαάδ. Kαι o Iεφθάε είπε στoυς πρεσβύτερoυς της Γαλαάδ: Aν εσείς με επαναφέρετε για να πoλεμήσω τoύς γιoυς Aμμών, και o Kύριoς τoυς παραδώσει στo χέρι μoυ, θα είμαι εγώ άρχoντας επάνω σε σας; Kαι oι πρεσβύτερoι της Γαλαάδ είπαν στoν Iεφθάε: O Kύριoς ας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας, αν δεν πράξoυμε σύμφωνα με τoν λόγo σoυ. Tότε, o Iεφθάε πήγε μαζί με τoυς πρεσβύτερoυς της Γαλαάδ, και o λαός τoν έκανε επάνω του κεφαλή και άρχoντα· και o Iεφθάε είπε όλα τα λόγια τoυ μπρoστά στoν Kύριo στη Mισπά».

Θέλοντας να εξηγήσει, είπε πως ο Ιεφθάε, γεννήθηκε από μία πόρνη γυναίκα, αλλά η γυναίκα του πατέρα του έκανε άλλους γιους, οι οποίοι τον αποκλήρωσαν. Τον απέρριψαν τα αδέρφια του και η οικογένειά του. Ωστόσο, ο Ιεφθάεέγινε ένας πολύ καλός πολεμιστής, καθώς τον ζητούσαν πίσω στη χώρα του. Παρόλο που τον απέρριψαν, αυτός ήταν μάχιμος, και έτσι μπορούσε να τα καταφέρει σε κάθε δοκιμασία!

Η άνθρωπος του Θεού πρόσθεσε πως πολλοί από εμάς απορρίπτουμε διάφορους ανθρώπους, «όμως, μην απορρίπτεις κανέναν εξαιτίας της αδυναμίας του, επειδή δεν γνωρίζεις τη δύναμή του!», συμπλήρωσε.

Όταν ο Ιησούς Χριστός κήρυττε, κάποιοι οργίζονταν! Αλλά ήταν μάχιμος, καθώς συνέχιζε να θεραπεύει, να ελευθερώνει και να ευλογεί! Σε αντίθεση με τον Ηλία που όταν τον κυνηγούσαν, ζητούσε από τον Κύριο να πάρει την ψυχή του! Ωστόσο, όταν σε καταδιώκουν για αυτό που πιστεύεις, είναι μία ευκαιρία να αντιμετωπίσεις την κατάσταση και να νικήσεις!

Έπειτα, η προφήτισσα υπογράμμισε πως ένας καλός ηγέτης πρέπει να είναι πρώτα ένας καλός ακόλουθος. Ο Ιησούς Χριστός είχε 12 μαθητές, και καθώς ο Κύριος τούς εκπαίδευσε, τους έχρισε για να συνεχίσουν το έργο Του.

Κλείνοντας, είπε πως δεν θα πρέπει να απορρίπτουμε τους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να είμαστε μάχιμοι! Όλους τους ήρωες της πίστεως τούς έκριναν και ήθελαν να τους κάνουν κακό! Ωστόσο, αν γίνεις ένας καλός ηγέτης, θα είσαι ένας μάχιμος ηγέτης! Συνεπώς, υπερνικάμε όταν κρατάμε τον σκοπό μας, τον οραματισμό μας και την αποστολή μας στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας!

ΕΥΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ!

Μία πραγματικά ξεχωριστή ομολογία από τον κ. Σάμιουελ και τη σύζυγό του, κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, είχαν το προνόμιο να ακούσουν οι παριστάμενοι στη συνάθροιση της Κυριακής! Οι ίδιοι βρέθηκαν στην προνομιούχα θέση να δοξάσουν τον Θεό για τα μεγαλεία που έχει κάνει στη ζωή τους και να ομολογήσουν μπροστά σε όλους τις υπέροχες αλλαγές που εμπειρίζονται!

Στην προσευχή που έλαβε ο κ. Σάμιουελ από την προφήτισσα Ευγενία έλαβε τον εξής προφητικό λόγο: «Υπάρχει άγχος. Αγχώνεσαι για το οτιδήποτε και περισσότερο για το μέλλον σου. Αυτό είναι που σε αγχώνει περισσότερο, και μερικές φορές δεν μπορείς να συγκεντρωθείς ούτε και να κοιμηθείς, και αυτό σε κουράζει. Αισθάνεσαι κούραση. Αυτό που έχεις να κάνεις για να έχεις χαρά και να γεμίσεις το κενό μέσα στην καρδιά σου, που μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να γεμίσει, είναι να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, και από σήμερα, αν σκέφτεσαι σωστά, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, οτιδήποτε κι αν κάνεις, θα το κάνεις με επιτυχία!».

Ξεκινώντας, ο κ. Σάμιουελ επιβεβαίωσε 100% τα λεγόμενα της προφήτισσας, αναφέροντας πως στο πλακάτ του ανέφερε αρκετά από τα συμπτώματα του προβλήματός του, ενώ ο προφητικός λόγος αποκάλυψε τη ρίζα του. Η συνειδητοποίηση ότι το άγχοςήταν η αιτία που παρέλυε η ζωή του σε κάθε τομέα της, τον οδήγησε στο να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν. Έτσι, συνειδητοποίησε πως το 2013, όταν χώρισαν οι γονείς του και ενώ ο ίδιος βρισκόταν ακόμη στο πανεπιστήμιο, ένιωσε σαν να χωρίζεται ο ίδιος στα δύο, γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενε να συμβεί και δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Αυτό το γεγονός τού προκαλούσε τεράστια πίεση – ως ο πρωτότοκος της οικογένειας – ώστε να θέτει τον εαυτό του ως σωστό πρότυπο για την οικογένειά του.

Ο ύπνος ήταν επίσης ένα πρόβλημα για τον κ. Σάμιουελ, ο οποίος δεν μπορούσε να έχει την απαραίτητη ηρεμία ώστε να κοιμηθεί, λόγω της υπερέντασης που του δημιουργούσε το άγχος. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κοιμόταν πολύ λίγο και ήταν τόσο εξαντλημένος, που τον έπαιρνε ο ύπνος στο τιμόνι, καθώς οδηγούσε μεγάλες αποστάσεις, και ήταν η χάρη του Θεού στη ζωή του που τον προστάτευε, ώστε να μην του συμβούν σοβαρά ατυχήματα, όπως συνέβαιναν σε φίλους και γνωστούς του.

Σχετικά με την καριέρα του, ενώ είχε πολλές και καλές επιχειρηματικές ιδέες, δεν μπορούσε να αξιοποιήσει καμία. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί σε κάτι συγκεκριμένο, ενώ κάθε φορά που επιχειρούσε να κάνει μια αρχή ναυαγούσαν τα πλάνα του, και βρισκόταν σε χειρότερη κατάστασηκαθώς έχανε και χρήματα, συν τοις άλλοις. Έτσι, το άγχος του αυξανόταν και ενώ ανά διαστήματα προσπαθούσε ξανά, οι προσπάθειές του έπεφταν εκ νέου στο κενό. Ο κ. Σάμιουελ δεν μπορούσε να διαχειριστεί τις πολλαπλές αποτυχίες που έρχονταν στον δρόμο του…

Ένα ακόμη πρόβλημα που εξέθεσε ο κ. Σάμιουελ με την ομολογία του είναι το έλκος του τριχωτού της κεφαλής που αντιμετώπιζε από το 2016. Σε εκείνη την περίοδο, βάδιζε αντίθετα με τον δρόμο του Θεού, καθώς γνώριζε το κάλεσμά τουυ από πολύ νεαρή ηλικία, όμως δεν ήταν πρόθυμος να το ακολουθήσει. Εκείνο το διάστημα το άγχος του πολλαπλασιάστηκε, και σχεδόν από το πουθενά άρχισε να αιμορραγεί το τριχωτό της κεφαλής του και να είναι πυώδες. Η φλεγμονή απλώθηκε σε όλο το τριχωτό της κεφαλής του, κάνοντάς τον να χάνει μαλλιά και να γεμίζει αίμα το μαξιλάρι του, αναγκαζόμενος να βάζει πετσέτα, ενώ δεν μπορούσε να κουρευτεί γιατί αιμορραγούσε, νιώθοντας υψηλή θερμοκρασία στο κεφάλι του. Δοκίμασε τόσα πολλά φάρμακα, χωρίς να έχουν κανένα αποτέλεσμα, οπότε σταμάτησε να απευθύνεται στους γιατρούς, άρχισε να απομονώνεται και όλο αυτό του δημιουργούσε επιπρόσθετο άγχος.

Ο κ. Σάμιουελ ανέφερε ότι το τέλος του 2022 ήταν κομβικό σημείο για τη ζωή του, διότι συνειδητοποίησε ότι αρκετά έτρεξε μακριά από τον Θεό και επέστρεψε πίσω σε Αυτόν, ώστε να βρίσκεται κάτω από την προστασία Του. Όταν άνοιξε ο δρόμος να επισκεφθεί τη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης, περίμενε ότι δεν θα απελευθερωθεί μονομιάς, καθώς τα χρόνια που ήταν αποπροσανατολισμένος ήταν πολλά, οπότε περίμενε μεν ότι ο Θεός θα τον εντοπίσει και ότι θα λάβει προσευχή, αλλά δεν περίμενε να λάβει προφητικό λόγο που να εκθέτει τόσο συγκεκριμένα τη ρίζα όλων των προβλημάτων του.

Έκτοτε, ο κ. Σάμιουελ νιώθει απέραντη γαλήνη στην καρδιά του, βλέποντας το άγχος του να μειώνεται, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προστατεύσει την απελευθέρωσή του, μένοντας κοντά στον Θεό.

Σχετικά με τα επαγγελματικά του βήματα, ο κ. Σάμιουελ ανέφερε ότι μετά την προσευχή που έλαβε, είδε άνοιγμα που δεν εξηγείται με την κοινή λογική! Είναι επιχειρηματίας που φροντίζει άρρωστους ανθρώπους και διαχειρίζεται ανθρώπους που εργάζονται ως επισκέπτες υγείας σε σπίτια ασθενών. Παρόλο που υπάρχουν καταστάσεις που χρήζουν επίλυσης, ταυτόχρονα υπάρχει σταθερή οικονομική άνοδος! Επιπλέον, έχει αμάξια στο δυναμικό της εταιρείας του, εξυπηρετώντας τους υπαλλήλους του ώστε να φροντίζουν τους ασθενείς που πρέπει να επισκεφθούν. Οι υπάλληλοί του φτάνουν τους 20 αυτή τη στιγμή και το ανθρώπινο δυναμικό σταθερά αυξάνεται, όπως και οι μισθολογικές αποδοχές τους, ενώ το κέρδοςτης επιχείρησης διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις έναν μήνα! Μάλιστα, ήταν σε θέση να προσθέσει 5 ακόμη αυτοκίνητα στον στόλο της επιχείρησής του, με σκοπό να φτάνει σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις και να φροντίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους!

Βιώνοντας το χέρι του Θεού τόσο έμπρακτα στη ζωή του, ο κ. Σάμιουελ είχε να πει ότι είναι γεμάτος ευγνωμοσύνη και πραγματικά χαρούμενος, καθώς ευλογήθηκε τόσο πλούσια, ώστε να γίνει κανάλι της ανεξάντλητης ευλογίας του Θεού και να βοηθήσει όσο περισσότερους ανθρώπους σε ανάγκη μπορεί! Ακόμα, το έλκος στο κεφάλι του έχει εξαφανιστεί!

Η σύζυγος του κ. Σάμιουελ, κ. Ελίζαμπεθ, επιβεβαίωσε όλα όσα προανέφερε ο σύζυγός της, προσθέτοντας ότι πλέον κοιμάται τόσο καλά που αν δεν τον ξυπνήσει εκείνη, εκείνος δεν ξυπνάει! Ευγνωμονώντας τον Θεό για τις αλλαγές στη ζωή του συζύγου της, η κ. Ελίζαμπεθ ήθελε και εκείνη με τη σειρά της να δώσει όλη τη δόξα στον Θεό, καθώς έλαβε και η ίδια έναν προφητικό λόγο από την προφήτισσα κατά την επίσκεψή της στην εκκλησία, εκείνη τη Θεία μέρα! Ο προφητικός λόγος που έλαβε έχει ως εξής: «Βλέπω στο όνειρό σου έρχεται ένας πνευματιστικός σύζυγος. Καταστρέφει τη σχέση σου, και γενικά θέλει να καταστρέψει καθετί καλό που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Ένα από αυτά είναι ότι ο Κύριος θέλει να σε ευλογήσει, να σου δώσει ένα οικονομικό άνοιγμα. Αλλά ο διάβολος θέλει να το σταματήσει αυτό. Καθώς θα ελευθερωθείς, αυτό που έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά σου και περιτριγυρίζει τον νου σου, να το κάνεις! Ο λόγος που έρχεται ο πνευματικός σύζυγος είναι γιατί συνέβαινε και στους προγόνους σου αυτό. Επειδή θυσίαζαν στα είδωλα».

Η κ. Ελίζαμπεθ επιβεβαίωσε την προφητεία που της δόθηκε και ανέφερε ότι κατάλαβε τον λόγο για τον οποίον έβλεπε περίεργα όνειρα. ΟΙ πρόγονοί της λάτρευαν τον σατανά, και αυτή η παρουσία ήταν πάντα εκεί να την παρενοχλεί στη ζωή της.Την προφητεία επιβεβαίωσε και ο σύζυγός της, λέγοντας πως ενώ αγαπιούνται ως αντρόγυνο, υπήρχε κάτι που ανά διαστήματα τον εξόργιζε και χαλούσε τη σχέση τους, αν και ο ίδιος είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος.

Συνεχίζοντας την ομολογία της, η κ. Ελίζαμπεθ ανέφερε πως μία φορά ενώ οδηγούσε, κάποιος αλκοολικός πετάχτηκε πάνω της, με αποτέλεσμα να τρακάρει άσχημα, να σπάσει τα πλευρά της δεξιά και να παραμείνει στο σπίτι για έναν ολόκληρο χρόνο με 75% αναπηρία λόγω πόνου στη μέση. Μετά από τις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες, ώστε να επαναφέρουν οι γιατροί τα κόκαλά της στη σωστή τους θέση στο χέρι της, ολόκληρη η δεξιά της πλευρά παρέμεινε παραλυμένη και μούδιαζε ανά διαστήματα. Της ειπώθηκε από τους γιατρούς ότι δεν θα επανέλθει ποτέ στην κατάσταση που βρισκόταν πριν το ατύχημα και ότι δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Δίνοντας όλη τη δόξα στον Θεό για τη θεραπεία που έλαβε, η κ. Ελίζαμπεθ ανέφερε ότι πριν την προσευχή δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι της ψηλά ούτε να το αναποδογυρίζει, δεν μπορούσε καν να κουνήσει τα δάχτυλά της, δείχνοντας στους παρευρισκόμενους ότι πλέον μπορεί να κάνει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!

Η κ. Ελίζαμπεθ νιώθει πλέον δυνατή και έχει ειρήνη στην καρδιά της, που δεν μπορεί να περιγράψει με λόγια! Η συζυγική τους ζωή είναι ήρεμη και αρμονική, δεν μαλώνουν και νιώθει ευτυχισμένη, ενώ δεν βιώσε ξανά τα περίεργα όνειρα του παρελθόντος. Επαγγελματικά δουλεύει πλέον με πλήρες ωράριο ως ένας υγιής άνθρωπος, απόλυτα λειτουργικός στην κοινωνία! Δεν νιώθει καθόλου πόνο και μπορεί να κάνει τα πάντα! Ως προϊστάμενη ανθρώπινου δυναμικού προσλαμβάνει ανθρώπους από όλον τον κόσμο και τους διοχετεύει στον τομέα της υγείας. Οικονομικά έχει ευλογηθεί επτά φορές περισσότερο!

Η συμβουλή της στο ποίμνιο είναι να αναζητήσουν όλοι μια ζωντανή εκκλησία και να μη βασίζονται στη δική τους κατανόηση των πραγμάτων, αλλά σε όλα να αναγνωρίζουν τον Κύριο, ώστε να καθοδηγεί τα βήματά τους! Η συμβουλή του κ. Σάμιουελ είναι να θυμούνται ότι ο Θεός είναι πάντα εκεί και τους μιλάει.Ακόμα, προέτρεψε το ποίμνιο να ελπίζουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, καθώς ο Θεός, ως Πατέρας που είναι, θέλει να μιλάει με τα παιδιά Του σε καθημερινή βάση, χτίζοντας έτσι μια στενή σχέση μεταξύ τους!

Το άγχος και ο φόβος μάς σταματούν από το να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μας. Ο σατανάς σού επιτίθεται εκεί που πιστεύεις ότι δεν χρειάζεσαι τον Θεό! Χρειάζεσαι, όμως, τον Θεό σε όλα όσα κάνεις!

«ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑ ΚΑΛΑ!»

Για 2 πολύ δύσκολους μήνες, η κ. Άννα υπέφερε από έναν πόνο στο εξαρθρωμένο γόνατό της, κάτι που την εμπόδιζε στο να περπατάει κανονικά. Αναζητώντας πρώτα την άποψη του Ιησού για αυτό το θέμα, ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετείχε στη γραμμή της προσευχής, πιστεύοντας ότι ο πόνος δεν ήταν το μερίδιό της ως παιδί του Θεού.

Έλαβε προσευχή από την προφήτισσα Ευγενία, και αμέσως μετά σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει κανονικά, δίχως πόνο! «Αφού η άνθρωπος του Θεού άγγιξε το γόνατό μου, ένιωσα μία ζέστη σε εκείνο το σημείο, τότε κατάλαβα ότι έγινα καλά!», δήλωσε μετά τη συνάθροιση. Περιχαρής, δεν μπορούσε να σταματήσει να περπατάει, δοξάζοντας τον Θεό που μέσα σε μία στιγμή εξαφάνισε το πρόβλημά της που είχε εμφανιστεί πριν από 2 μήνες στα ξαφνικά.

Τέλος, υποσχέθηκε στον Κύριο να συνεχίσει να προσεύχεται ασταμάτητα, δοξάζοντάς Τον συνεχώς!

Η ικανότητά σου να πιστεύεις πρέπει να είναι ισχυρή στο να προσελκύει και να κατέχει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Ιησού Χριστού!

ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΓΙΑΤΙ!

Ερχόμενη από την Ισπανία, η κ. Πάολα αντιμετώπιζε κάποιες σκέψεις, σκέψεις που δεν της επέτρεπαν να προχωρήσει μπροστά. Γι’ αυτό και επισκέφθηκε τη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης!

ην ώρα της επίθεσης των χειρών, λοιπόν, ένα ακάθαρτο πνεύμα εκδηλώθηκε από μέσα της όταν ο προφήτης Σταύρος προσευχήθηκε επάνω της, λέγοντας: «Δεν μπορεί να πάει για δουλειά! Νιώθει απορριμμένη. Δεν πιστεύει στον εαυτό της. Νομίζει ότι όλοι τη μισούν, εγώ την έκανα να το νομίζει αυτό!». Το επόμενο πράγμα που συνέβη ήταν ο υπηρέτης του Θεού να επιτιμήσει το ακάθαρτο πνεύμα, και η κ. Πάολα να λάβει την ελευθερία της, στο όνομα του Ιησού Χριστού!

«Όταν μπήκα στην αίθουσα ένιωσα την παρουσία αγγέλων!», ήταν τα πρώτα λόγια της μετά τη συνάθροιση. Εξηγώντας ύστερα τα λόγια του δαιμονίου, ανέφερε πως τόσο καιρό αισθανόταν σαν να ζούσε σε κλουβί. Η αιτία ήταν πως θεωρούσε ότι οι άνθρωποι γύρω της δεν την αγαπούσαν. Έτσι, ήταν γεμάτη με αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό της. Ως συγγραφέας βιβλίων, ακόμη κι αν της έλεγαν πως τα γραπτά της είχαν ποιοτικό περιεχόμενο, εξακολουθούσε να μην πιστεύει στις ικανότητές της…

Σε μια προσπάθεια να βρει τη λύση, έλαβε προσευχή από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, ωστόσο, η προσευχή αυτή αντί να τη βοηθήσει, επιδείνωσε τις αρνητικές σκέψεις που είχε.

Μη μπορώντας, λοιπόν, να δραπετεύσει από αυτές τις σκέψεις, οι σχέσεις της με τους ανθρώπους γύρω της επηρεάστηκαν, όπως και η σχέση της με τον σύζυγό της.

Τώρα, όμως, πιστεύοντας ότι έχει ελευθερωθεί, είναι έτοιμη να εκπληρώσει τα όνειρά της και είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση! Η συμβουλή της είναι να αναζητούμε τον Ιησού, επειδή μόνο Αυτός μπορεί να αλλάξει την κατάστασή μας, και υπόσχεται να έρθει πιο κοντά σε Αυτόν!

Πίστεψε στο όνειρό σου! Όταν πιστεύεις στο όνειρό σου γίνεσαι ένας άνθρωπος με οραματισμό!

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

Ο κ. Σόλομον από το μακρινό Ντουμπάι, επισκέπτεται τη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Έθνών Θεσσαλονίκης, εδώ και επτά εβδομάδες για να μπορεί να δει από κοντά αυτά τα θαύματα που άκουγε να γίνονται στις ζωές των πιστών ανά τον κόσμο!

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των χεριών, η προφήτισσα Ευγενία τον πλησίασε και τον ρώτησε τα εξής: «Ποια είναι η κοπέλα στη φωτογραφία που κρατάς; Η κοπέλα θα θεραπευτεί, αλλά βλέπω και κάτι άλλο μέσα της. Υποφέρει από κατάθλιψη! Μπορεί να δείχνει χαρούμενη, αλλά μέσα της δεν είναι, κλείνεται και κλαίει. Βλέπω, επίσης, ότι δεν έχει καλή σχέση με τους άνδρες. Κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να κατασταλάξει. Αλλά δεν πειράζει, καθώς βρίσκεσαι σήμερα εδώ, η απόσταση δεν θα είναι εμπόδιο για να τη θεραπεύσει ο Θεός και να την ελευθερώσει από την κατάθλιψη, καθώς αυτό είναι μια επίθεση, και η οικογένειά της έχει το ίδιο πρόβλημα. Ο διάβολος ήρθε στην αδυναμία της με πνεύμα θανάτου για να τη σκοτώσει, να την κάνει να αυτοκτονήσει. Αλλά κάποιος προσεύχεται για εκείνη, και ο Κύριος την προστατεύει! Οπότε, ενημέρωσέ την ότι από σήμερα είναι ελεύθερη! Θα την πάρεις τηλέφωνο και θα της πεις ότι πρέπει να μελετά τον Λόγο του Θεού!».

Μετά τον απίστευτο προφητικό λόγο που έλαβε, ο κ. Σόλομον θέλησε να επιβεβαιώσει όλα αυτά που είπε η προφήτισσα Ευγενία για την κοπέλα στη φωτογραφία!

Αρχικά, εξήγησε ότι η κοπέλα είναι η κόρη ενός πολύ καλού του φίλου. Η ίδια πάσχει από διάφορα προβλήματα ψυχολογικής φύσεως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θελήσει πολλές φορές να δώσει ένα τέλος στη ζωή της.

Αυτή τη στιγμή, όπως εξήγησε ο κ. Σόλομον, η κοπέλα βρίσκεται στο Ντουμπάι παράλυτη εδώ και 10 χρόνια. Ως συνέπεια, τίποτα στην προσωπική της ζωή δεν προχωράει μπροστά. Ο πατέρας της προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη βοηθήσει, αλλά όλες οι προσπάθειές του ήταν μάταιες…

Ο κ. Σόλομον δήλωσε ότι θα κάνει ακριβώς ό,τι του είπε η προφήτισσα Ευγενία και θα πάρει τηλέφωνο την κοπέλα αυτή για να της πει ότι είναι ελεύθερη διαμέσου του Ιησού Χριστού που συνεχίζει και κάνει θαύματα στις μέρες μας! Υποσχέθηκε να συνεχίσει να μιλάει και να διαδίδει το όνομα του Ιησού Χριστού σε όλον τον κόσμο!

Η απόσταση δεν είναι εμπόδιο για να σε εντοπίσει ο Ιησούς Χριστός. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί ανάμεσα σε εσένα και σε Εκείνον, ακόμη και αν το πρόβλημα που στα μάτια σου φαίνεται σαν ένα βουνό. Για αυτό λοιπόν, συνέχισε να αναζητάς το πρόσωπό Του, και το καλύτερο θα έρθει στη ζωή σου!

Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, που ήρθαν να εμπειριστούν τον Μέγα Θεραπευτή, Μέγα Προμηθευτή, Μέγα Ελευθερωτή και Σωτήρα, το όνομά Του είναι Ιησούς Χριστός!

Share this page! Choose your platform!

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ;

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ;

Η ατμόσφαιρα στην εκκλησία ήταν γεμάτη ευλάβεια και προσμονή καθώς οι πιστοί συγκεντρώθηκαν για να δοξάσουν τον Θεό. Οι ψαλμοί και οι προσευχές ανέβαιναν στον ουρανό, γεμίζοντας την καρδιά όλων με πίστη και ελπίδα. Ο άνθρωπος του Θεού ξεκίνησε το κήρυγμα με την εξής ερώτηση: «Αν είσαι καλός χριστιανός, γιατί ξεμένεις από πίστη όταν…»

Διαβάστε Περισσότερα
­ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

­ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Ποιο είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου μπορείς να ξεχάσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας και τις έγνοιές σου; Μα φυσικά, η παρουσία του Θεού! Μέσα σε αυτήν την όμορφη ατμόσφαιρα, ο άνθρωπος του Θεού Σταύρος κήρυξε ένα μήνυμα με τίτλο, «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ», με το οποίο αφύπνισε…

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΙΣΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

ΕΙΣΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

Η φωτιά του Αγίου Πνεύματος είναι για ακόμη μια φορά εργάστηκε με δύναμη ανάμεσα στους πιστούς και τα αποτελέσματα δεν ήταν άλλα από αυτά που έχει υποσχεθεί ο Κύριος στον Λόγο Του. Στο μήνυμα που κήρυξε η προφήτισσα Ευγενία ανέφερε πως υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: οι μαχητές, οι οποίοι νικούν τους πειρασμούς που τους παρουσιάζονται και οι…

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΑΡΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΑΡΗ

Στην καρδιά του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, η Χριστιανική Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης διοργάνωσε μία διήμερη αναζωπύρωση με τον άνθρωπο του Θεού Χάρη. Την πρώτη ημέρα της αναζωπύρωσης, το μήνυμα του προφήτη Χάρη ήταν βασισμένο στις αρχές του Χριστιανισμού και είχε τίτλο «Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ». Ξεκινώντας, ανέφερε πως…

Διαβάστε Περισσότερα
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!

Σε μια ιδιαίτερα έντονη λατρευτικά και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα ο πιστός λαός του Θεού συγκεντρώθηκε ενώπιον του Δημιουργού τους με καρδιές ανοιχτές. Σε ένα ιδιαίτερα διδακτικό μήνυμα που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, ο άνθρωπος του Θεού έθιξε την πολυλογία ως την αιτία των περισσότερων καταστάσεων…

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

Η ατμόσφαιρα στην αρένα της ελευθερίας γέμισε με την παρουσία του Θεού όταν η ομάδα λατρείας ξεκίνησε να ψάλλει στον Δημιουργό του σύμπαντος. Ο άνθρωπος του Θεού Γιάννης, οδηγούμενος από το Πνεύμα του Παντοδύναμου, θέλησε να ενθαρρύνει τον λαό του Θεού με σκοπό να τους διαβεβαιώσει ότι η παρουσία Του είναι πάντοτε μαζί τους…

Διαβάστε Περισσότερα
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ

Δεν μπορείς, παρά να νιώθεις αγαλλίαση, δέος και υπέρμετρη χαρά στην παρουσία του Ιησού Χριστού, και όταν νιώθεις έτσι, η λατρεία μέσα από την καρδιά φαντάζει ως η μόνη αντίδραση! Ύστερα, το μήνυμα του ανθρώπου του Θεού Σταύρου έριξε φως στα αίτια ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλοί, αυτό της μετριότητας. Η λύση αυτού του προβλήματος…

Διαβάστε Περισσότερα
ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ;

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ;

Χαρά, γαλήνη, ασφάλεια… Έτσι νιώθει ένα παιδί του Θεού όταν έρχεται στην παρουσία Του. Σε κάθε συνάθροιση της Χριστιανικής Εκκλησίας Όλων των Εθνών – Θεσσαλονίκης, άνθρωποι κάθε εθνικότητας βρίσκουν καταφύγιο στην αγάπη του Ιησού Χριστού, λατρεύοντάς Τον με πίστη και αλήθεια! Ένα διαχρονικά καίριο ερώτημα για τα παιδιά του Θεού είναι γιατί…

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΟΥ

Η απόσταση δεν είναι εμπόδιο και ο Θεός δεν περιορίζεται από φυσικά όρια ή κτήρια! Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη για τους λατρευτές του ονόματος του Ιησού Χριστού. Σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης, ο άνθρωπος του Θεού Γιάννης ξεκίνησε να απευθύνεται στο ποίμνιο για την ουράνια πατρίδα μας, τονίζοντας πως…

Διαβάστε Περισσότερα
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

Tο μυστικό στην αρένα της ελευθερίας δεν είναι να καταπιέζεις τη σάρκα, αλλά να παραδίνεσαι στο Πνεύμα του Θεού! Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα πολύτιμο μήνυμα με τίτλο: «ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!», διαμέσου του οποίου ο προφήτης Σταύρος, εξήγησε ότι σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι εμπειρίζονται το πρόβλημα των διαλυμένων σχέσεων…

Διαβάστε Περισσότερα

Pin It on Pinterest