ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ!

Μια ακόμα υπέροχη συνάθροιση, με την παρουσία του Βασιλιά της Δόξας να τη συνοδεύει, έζησαν οι πιστοί που οδηγήθηκαν στον ναό του Κυρίου, τη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης, για να λατρέψουν τον Μέγα Ευεργέτη! Καθώς οι παρευρισκόμενοι ύψωναν τα χέρια τους, λάτρευαν τον Δημιουργό τους με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και ελπίδα!

Αργότερα, ήρθε η ώρα του Λόγου του Θεού, κατά τον οποίο ένα βαθύ και θεμελιώδες μήνυμα δόθηκε από την προφήτισσα Ευγενία. Τα λόγια της οδήγησαν τους πιστούς σε αυτοεξέταση, καθώς καλέστηκαν να αναλογιστούν αν η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι η προτεραιότητά τους ή αν κάτι άλλο αποσπάει την προσοχή τους από τον Λόγο Του, μέσα από ένα ανατρεπτικό μήνυμα με τίτλο: «ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ!».

SERMON_WOMAN_OF_GOD_EVGENIA1_2022_12_11_

Ξεκίνησε λέγοντας ότι παρόλο που πολλοί χριστιανοί όταν ξεκίνησαν τη χριστιανική τους πορεία με τον Θεό είχαν σχέση μαζί Του, στη συνέχεια, έχασαν αυτή τη σχέση. Η προφήτισσα, μάλιστα, εξήγησε ότι ο καιρός που όλα μας πάνε καλά, είναι ο καιρός που χάνουμε τη σχέση μας με τον Θεό.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δύο κατηγορίες χριστιανών που υπάρχουν σήμερα, οι οποίες είναι οι σαρκικοί και οι πνευματικοί χριστιανοί. Οι σαρκικοί χριστιανοί είναι αυτοί που τους ενδιαφέρει η δόξα, η φήμη και πώς να αποκτήσουν πλούτη, αλλά όταν έρχονται οι προκλήσεις δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά τους είναι άδεια από τον Λόγο του Θεού, αφού συνεχώς αναβάλουν τη μελέτη του Λόγου. Αντιθέτως, οι πνευματικοί χριστιανοί είναι εκείνοι που μελετούν καθημερινά τον Λόγο του Θεού, έχουν χαρά στην καρδιά τους και είναι ικανοί να διαχειριστούν κάθε πρόκληση, επειδή έχουν τη σοφία του Θεού!

Η προφήτισσα Ευγενία τόνισε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα αλλά είναι πνεύμα και ψυχή, επίσης. Αν το σώμα δεν τραφεί για λίγες μέρες τότε θα πεθάνει, το ίδιο συμβαίνει και με το πνεύμα μας, όταν δεν το τρέφουμε με τον Λόγο του Θεού, τότε είναι νεκρό!

Το βιβλικό της απόσπασμα πήρε από το βιβλίο Α’ Βασιλέων 11:1-7: «O ΔE βασιλιάς Σoλoμώντας, εκτός από τη θυγατέρα τoύ Φαραώ, αγάπησε πoλλές ξένες γυναίκες: Mωαβίτισσες, Aμμωνίτισσες, Iδoυμαίες, Σιδώνιες, Xετταίες· 2και από τα έθνη, για τα oπoία o Kύριoς είχε πει προς τους γιους Iσραήλ: Δεν θα μπείτε μέσα σ’ αυτά oύτε αυτά θα μπoυν μέσα σε σας, μήπως και ξεκλίνoυν τις καρδιές σας πίσω από τoυς θεoύς τoυς· σ’ αυτά o Σoλoμώντας πρoσκoλλήθηκε με έρωτα. 3Kαι είχε 700 γυναίκες βασίλισσες και 300 παλλακές· και oι γυναίκες τoυ ξέκλιναν την καρδιά τoυ. 4Eπειδή, όταν o Σoλoμώντας γέρασε, oι γυναίκες τoυ ξέκλιναν την καρδιά τoυ πίσω από άλλoυς θεoύς· και η καρδιά τoυ δεν ήταν τέλεια με τoν Kύριo τoν Θεό τoυ, όπως η καρδιά τoύ Δαβίδ τoύ πατέρα τoυ. 5Kαι o Σoλoμώντας πoρεύτηκε πίσω από την Aστάρτη,16 τη θεά των Σιδωνίων, και πίσω από τoν Mελχώμ,17 τo βδέλυγμα των Aμμωνιτών. 6Kαι o Σoλoμώντας έπραξε πoνηρά μπρoστά στoν Kύριo, και δεν πoρεύτηκε oλoκληρωτικά πίσω από τoν Kύριo, όπως o πατέρας τoυ, ο Δαβίδ. 7Tότε, o Σoλoμώντας έκτισε έναν ψηλό τόπo στoν Xεμώς, τo βδέλυγμα τoυ Mωάβ, στo βoυνό απέναντι από την Iερoυσαλήμ, και στoν Moλόχ, τo βδέλυγμα των γιων Aμμών».

Η άνθρωπος του Θεού εξήγησε πως ενώ στην αρχή της πορείας του ο βασιλιάς Σολομώντας είχε σχέση με τον Θεό, στη συνέχεια έχασε τη σχέση αυτή, καθώς προσκολλήθηκε στις ξένες γυναίκες, ανυπακούοντας με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Αυτό συνέβη επειδή ο Σολομώντας ξέχασε από πού ξεκίνησε και υπερηφανεύτηκε. Όπως ο Σολομώντας, έτσι και πολλοί πιστοί, εξαιτίας της μέριμνας, της σαρκικής επιθυμίας και της έλξης του κόσμου, η ευχαρίστηση έχει απομακρύνει την καρδιά πολλών από τον Δημιουργό τους.

Έπειτα, πήρε ένα ακόμα χωρίο από την Αγία Γραφή. Αυτήν τη φορά διάβασε από το βιβλίο του Δανιήλ 2:16-19: «Kαι ο Δανιήλ μπήκε μέσα, και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό, και θα φανέρωνε την ερμηνεία στον βασιλιά. 17Kαι ο Δανιήλ πήγε στο σπίτι του και γνωστοποίησε το πράγμα στον Aνανία, στον Mισαήλ, και στον Aζαρία, τους συντρόφους του· 18για να ζητήσουν από τον Θεό τού ουρανού έλεος για το μυστήριο αυτό, ώστε να μη απολεστεί ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του μαζί με τους υπόλοιπους σοφούς τής Bαβυλώνας. 19Kαι το μυστήριο αποκαλύφθηκε στον Δανιήλ, με όραμα της νύχτας. Tότε, ο Δανιήλ ευλόγησε τον Θεό τού ουρανού».

Ο Δανιήλ ήταν ένα πιστό παιδί του Θεού και αμέσως έτρεξε στον Θεό για να λάβει την ερμηνεία του ονείρου που είδε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, και ο Θεός τού το φανέρωσε. Γίνεται, λοιπόν, φανερό πως όταν είμαστε πνευματικοί χριστιανοί, οτιδήποτε και αν ζητήσουμε από τον Θεό, Αυτός θα μας το δώσει, επειδή, εκτελώντας τον Λόγο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός θα γίνει Ζωντανός στη ζωή μας!

Τελειώνοντας το μήνυμά της, έθεσε το εξής ερώτημα: «Πώς μπορούμε, ως χριστιανοί, να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό;». Δίνοντας την απάντηση, είπε πως για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, καθώς καθετί καλό που έχουμε στη ζωή μας έρχεται από τον Θεό!

Αν σήμερα συνειδητοποιείς ότι είσαι και εσύ στην κατηγορία των σαρκικών χριστιανών, δεν είναι ποτέ αργά να έρθεις κοντά στον Ιησού Χριστό και να ξεκινήσεις από σήμερα να μελετάς τον Λόγο του Θεού καθημερινά!

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

TESTIMONY_MR_ASOT_TSATINIAN_2022_12_11

Ο κ. Ασότ, βρέθηκε στη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης για να ομολογήσει μπροστά σε όλο τον κόσμο το τι ο Ιησούς Χριστός έκανε στη ζωή του! Πριν από μερικούς μήνες βρέθηκε στη γραμμή προσευχής, ψάχνοντας μια απάντηση για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, και η λύση δεν άργησε να έρθει!

Καθώς, λοιπόν, η προφήτισσα Ευγενία προσευχόταν για τον ίδιο, το Άγιο Πνεύμα τής αποκάλυψε τα εξής για τον κ. Ασότ: «Πρέπει να αλλάξεις χαρακτήρα, ο χαρακτήρας σου είναι που δημιουργεί προβλήματα σε πολλές σχέσεις στη ζωή σου. Είσαι εγωιστής πάρα πολύ, υπερήφανος και θέλεις να γίνεται μόνο το δικό σου. Δεν είναι έτσι! Πρέπει να ακούς και τους άλλους λίγο! Και μη στεναχωριέσαι, θα επιστρέψει η σύζυγος αρκεί να της φέρεσαι καλά, όμορφα, να μετράει και η γνώμη της, όχι μόνο η δική σου και τέλος. Γιατί η γυναίκα αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι από τον Κύριο. Οπότε, εσύ θα πρέπει να κάνεις κάτι έτσι ώστε να μπορέσεις να διατηρήσεις αυτόν τον γάμο, γιατί δεν είναι ότι φταίει η κοπέλα, είναι ο χαρακτήρας σου που φταίει. Αν αλλάξεις τον χαρακτήρα σου, θα δεις πως όλα θα στρώσουν. Και να αφοσιωθείς στον Λόγο του Θεού!».

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER6_2022_06_19-2

Πράγματι, ο κ. Ασότ ομολόγησε ότι δεν ήταν ένας εύκολος άνθρωπος. Ακόμα και όταν άκουσε τον προφητικό λόγο, δεν θεώρησε ότι ήταν υπερήφανος. Αφού, όμως, κάθισε και συλλογίστηκε τα λόγια που ήρθαν σταλμένα από τον Ουρανό, συνειδητοποίησε ότι ο λόγος που διαρκώς μάλωνε με τη σύζυγό του ήταν ο χαρακτήρας του, διότι η ίδια ήταν πολύ καλή γυναίκα!

Κάθε φορά, λοιπόν, που δεν συμφωνούσε με κάτι που συζητούσαν, ύψωνε τον τόνο της φωνής του και έφευγε από τη συζήτηση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, μια φορά που δεν συμφώνησε με κάτι που του είπε η σύζυγός του, της έσπασε το κινητό που της είχε κάνει ο ίδιος δώρο! Όλα αυτά τα προβλήματα συνεχίστηκαν για 6 μήνες, μέχρι που η σύζυγός του αποφάσισε να αποχωρήσει από το σπίτι τους. Αυτό του προκάλεσε θυμό καθώς δεν θεωρούσε ότι έκανε κάποιο λάθος!

Μετά από λίγο καιρό, ωστόσο, η συνείδησή του τον έλεγξε και πήγε να συμβουλευτεί τον άνθρωπο του Θεού, Χάρη, για την κατάστασή του. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού τού είπε ότι πρέπει να διαβάσει και να προσευχηθεί με μετάνοια. Με αυτήν τη συμβουλή άρχισε σιγά – σιγά να βλέπει αλλαγή στη ζωή του, μέχρι που το μεγάλο άνοιγμα που αναζητούσε ήρθε στη ζωή του! Η σύντροφός του γύρισε πίσω στο σπίτι τους, καθώς είδε τη μεγάλη αλλαγή που έκανε ο Ιησούς Χριστός στον χαρακτήρα του, όπως ακριβώς είχε προφητεύσει η προφήτισσα!

Η σύζυγός του, κ. Γκάνα, με τη σειρά της εξήγησε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε στον γάμο τους, εξαιτίας του παλιού άσχημου χαρακτήρα του κ. Ασότ που προκαλούσε διενέξεις μεταξύ τους. Έπειτα, όμως, από τον προφητικό λόγο, η αλλαγή του χαρακτήρα του είναι φανερή! Πλέον, όπως λέει και η ίδια, είναι ήρεμος, μπορεί να συζητήσει μαζί του χωρίς εντάσεις και το κυριότερο, αφιερώνει πολύτιμο χρόνο στον Λόγο του Θεού!

Η χαρά και η ειρήνη είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των δύο, καθώς ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έφερε αποκατάσταση στη σχέση τους! Οι ευλογίες του Θεού, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί για τον κ. Ασότ! Ο Ιησούς Χριστός έλυσε και ένα ακόμη προβλήματα που αντιμετώπιζε!

TESTIMONY1_MR_ASOT_TSATINIAN_2022_12_11

Όντας μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας εδώ και 16 χρόνια, αναζητούσε να λάβει την ελληνική ιθαγένεια. Μετά από 16 χρόνια γραφειοκρατίας, ο Θεός έκανε χάρη στη ζωή του και έλαβε την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που δεν πίστευε ποτέ ότι μπορεί να λάβει, καθώς θα έπρεπε να εξεταστεί πάνω στη γεωγραφία, τη γραμματική και την ιστορία!

TESTIMONY2_MR_ASOT_TSATINIAN_2022_12_11

Άνοιγμα έλαβε και στην καριέρα του ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αφού είδε τις πωλήσεις των βιβλίων του να σημειώνουν ραγδαία άνοδο! Πιο συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022, ο κ. Ασότ κατάφερε να πουλήσει συνολικά 350 βιβλία!

TESTIMONY3_MR_ASOT_TSATINIAN_2022_12_11

Σαν όλα τα παραπάνω να μην ήταν αρκετά, μια τέλεια θεραπεία ήρθε και ολοκλήρωσε το πακέτο των ευλογιών που είχε ετοιμάσει ο Ιησούς Χριστός για εκείνον! Ένα ατύχημα με το μηχανάκι έφερε πόνο στο χέρι του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του δουλειές. Ένα άγγιγμα από τον άνθρωπο του Θεού, Μιχάλη, ωστόσο, ήταν αρκετό για να φέρει θεραπεία στη ζωή του!

Κλείνοντας την ομολογία του, συμβούλεψε τους πιστούς, και ιδιαίτερα τα ζευγάρια, να διαβάζουν τον Λόγο του Θεού με αφοσίωση για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού! Τέλος υποσχέθηκε να αφοσιώνεται περισσότερο και περισσότερο στον Λόγο του Θεού!

Για να είσαι κατάλληλος για τον Θεό, πρέπει να τιμάς τον Ιησού Χριστό με τον χαρακτήρα σου! Διάβασε τον Λόγο του Θεού, και θα δεις ότι η λύση στα προβλήματα που αναζητάς είναι γραμμένη στον Ζωντανό και Αιώνιο Λόγο του Θεού!

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑ!

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER12_2022_12_11

Η κ. Σοφία από τη Στοκχόλμη, μετά από πολλές δυσκολίες και εμπόδια, κατάφερε να έρθει στη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών στη Θεσσαλονίκη, για να λάβει το θείο άγγιγμα του Θεού για τα θέματα που τη βασάνιζαν.

Η κ. Σοφία συμμετείχε στη γραμμή της προσευχής και, καθώς ο άνθρωπος του Θεού, Σταύρος προσευχήθηκε για την ίδια, ένα ακάθαρτο πνεύμα εκδηλώθηκε από μέσα της, λέγοντας: «Μπήκα μέσα της όταν ήταν πληγωμένη και μου άνοιξε τον δρόμο! Σταμάτησε να πιστεύει στα πάντα! Την καταστρέφω με όποιον τρόπο βρω! Της παίρνω τη χαρά, της παίρνω τους ανθρώπους, τους σκοτώνω! Της βγάζω από τη ζωή της ό, τι αγαπά, να μη βρει χαρά ποτέ! Τη θέλω μόνο για εμένα! Έχω κάνει καταστροφές στην οικογένειά της. Βάζω προβλήματα να δημιουργούν οι άλλοι και, έτσι, όλα καταστρέφονται! Δεν την άφηνα να έρθει, αλλά αυτή ήθελε να έρθει!». Αφού άφησε το δαιμόνιο να μιλήσει, ο προφήτης το επιτίμησε στο όνομα του Ιησού Χριστού και διαβεβαίωσε την κ. Σοφία πως ο Ιησούς Χριστός πρόκειται να φέρει πίσω όλα αυτά που της έχει κλέψει ο διάβολος!

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER4_2022_12_11

Μετά το τέλος της συνάθροισης, η ίδια θέλησε να επιβεβαιώσει όλα αυτά που είπε το δαιμόνιο. Αρχικά, ανέφερε πως στο παρελθόν κάποια προσφιλή της πρόσωπα την απογοήτευσαν και αυτό την πλήγωσε αρκετά. Έπειτα έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, και συγκεκριμένα στο 2006, στη χρονιά που αποφάσισε να κάνει ένα επαγγελματικό βήμα που τελικά απέτυχε. Μετά από αυτήν την αποτυχία, ξεκίνησε η ζωή της να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Όπως η ίδια δήλωσε, μια παλιά της σχέση την καταράστηκε, λέγοντάς της να μη βρει χαρά στη ζωή της, να μη βιώσει ποτέ την αγάπη και να μην καταφέρει ποτέ να βάλει στέφανα γάμου, αλλά κηδείας! Όλες αυτές οι κατάρες εκπληρώθηκαν στη ζωή της κ. Σοφίας, μιας και είχε χάσει τον σύντροφό της σε τροχαίο δυστύχημα 3 μήνες πριν από τον γάμο τους! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχε εντοπίσει διάφορες φωτογραφίες δικές της αλλά και του τέως συντρόφου της με καρφίτσες και κορδέλες τυλιγμένες πάνω σε σαπούνια, σαν ένα είδος μαγείας. Ακόμα, μέσα στον οικογενειακό της κύκλο επικρατούσαν η διχόνοια και οι τσακωμοί…

Εκτός από την προσωπική της ζωή, οι κατάρες επηρέασαν και τον επαγγελματικό της τομέα. Είχε χάσει την πίστη στον εαυτό της και δεν μπορούσε να κάνει κανένα νέο επαγγελματικό βήμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι πως ενώ έχει συγγράψει 45 παιδικά χριστιανικά βιβλία, δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα να κυκλοφορήσει κάποιο στην αγορά. Μέχρι και στην εργασία της, οι συνάδελφοί της θεωρούσαν πως δεν θα έπρεπε να είναι μία απλή νοσηλεύτρια, αλλά προϊστάμενη.

Ο διάβολος, όμως, δεν σταμάτησε εκεί! Τα βράδια, όπως περιέγραψε, έβλεπε στον ύπνο της, αλλά και στο φυσικό, διάφορες οντότητες οι οποίες προσπαθούσαν να την πλησιάσουν. Το εντυπωσιακό μέσα σε όλα αυτά είναι ότι και ο σκύλος της μπορούσε να νιώσει αυτήν την παρουσία μέσα στον χώρο και προσπαθούσε και αυτός με τη σειρά του να αντισταθεί, γρυλίζοντας! Έτσι, αποφάσισε να μετακομίσει, πιστεύοντας πως το πρόβλημα θα σταματούσε. Μετακόμισε τρεις φορές δίχως, όμως, αποτέλεσμα! Από ένα σημείο και μετά, είχε συμβιβαστεί με τη ζωή που ζούσε, αφού θεωρούσε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για την ίδια…

Ανεξάρτητα, όμως, με το τι πέρασε, η κ. Σοφία μετά από πολλές δυσκολίες και εμπόδια, αφού στις προηγούμενες απόπειρές της να έρθει στην εκκλησία κόλλησε κορονοϊό, γαστρεντερίτιδα και πέρασε αλλεργικό σοκ, είναι πλέον ένα ολοκαίνουριο χτίσμα εν Χριστώ Ιησού και τίποτα, πια δεν μπορεί να την κρατήσει μακριά από την αγάπη του Κυρίου μας. Ύστερα από πολλά χρόνια πόνου και δυστυχίας, νιώθει ελεύθερη, χαρούμενη και γαλήνη στην ψυχή της, γνωρίζοντας πως ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, έχει αφαιρέσει το βαρύ φορτίο από πάνω της. Υποσχέθηκε, τέλος, να προσφέρει στο έργο του Θεού κάθε ημέρα της ζωής της!

Το θέλημα του Θεού για εμάς είναι να είμαστε χαρούμενοι, υγιείς, και πλήρεις, εν Χριστώ Ιησού! Μόνο ο Θεός μπορεί να γεμίσει το κενό της ψυχής, καθώς μόνο Αυτός μπορεί να μας χαρίσει πραγματική ικανοποίηση της ζωής!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΥΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER1_2022_12_11

Ο κ. Τσαν από τα νησιά Φίτζι, επισκέφθηκε την Αρένα της σωτηρίας, της θεραπείας και της ευλογίας, όπου το Πνεύμα του Θεού εργάζεται με θαυμαστό τρόπο και, εντοπίζοντάς τον, του έδωσε τον εξής προφητικό λόγο, διαμέσου του ανθρώπου του Θεού Σταύρου: «Σου επιτίθεται το πνεύμα του θανάτου. Αν κάνεις αναδρομή στο παρελθόν, θα θυμηθείς ότι νεκροί σε επισκέπτονται στον ύπνο σου, θέλουν να σε πάνε στην άλλη πλευρά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει! Δεν θα πεθάνεις, θα ζήσεις για τη δόξα Του! Σήμερα είναι το τέλος όλων αυτών των δαιμονικών πνευμάτων και επιθέσεων! Βεβαιώσου να ακολουθείς τον δρόμο του Ιησού Χριστού επιμελώς, για να διατηρήσεις την ελευθερία και τη θεραπεία σου».

Φανερά συγκινημένος, ο κ. Τσαν άρχισε να εξιστορεί ότι προέρχεται από ειδωλολάτρες προγόνους, συνειδητοποιώντας την εγκυρότητα της προφητείας που του δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Ερχόμενος από την άλλη άκρη της γης, ανέφερε πως όταν ήταν μικρός, υπάκουγε σε όσα του έλεγαν να κάνει οι γονείς του, όσον αφορά τις λατρευτικές τους πρακτικές. Συγκεκριμένα, κάθε πρωί και κάθε απόγευμα άναβαν τρία αρωματικά στικ στην είσοδο του κτιρίου που διέμεναν και στο εσωτερικό του σπιτιού τους, ως ένδειξη λατρείας στο είδωλο που λάτρευαν. Αυτό προκάλεσε την εμφάνιση νεκρών ανθρώπων στον ύπνο του να έρχονται να τον κυνηγούν, να του μιλούν και να τον φωνάζουν με το όνομά του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, γέμιζε με φόβο, μη γνωρίζοντας τον λόγο που τον έκανε να νιώθει έτσι.

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER9_2022_12_11

Ακόμα, ο κ. Τσαν προσέθεσε ότι το πνεύμα θανάτου επιχείρησε να τον σκοτώσει σε αρκετές περιστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα, σε ηλικία 10-15 ετών, όταν έγινε χριστιανός, είχε πολύ υψηλό πυρετό και κινδύνεψε να πεθάνει! Επιπλέον, βίωσε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 1996. Καθώς οδηγούσε, το όχημά του βρέθηκε ξαφνικά κάτω από ένα μεγάλο φορτηγό που ήταν μπροστά του! Το τιμόνι του αυτοκινήτου του αποκολλήθηκε από την πρόσκρουση, ενώ η γωνία του αυτοκινήτου θα μπορούσε να του είχε κόψει το κεφάλι! Νοσηλεύτηκε για πάνω από έναν μήνα με κάταγμα στο κρανίο και το δάχτυλό του θρυμματίστηκε! Επιπλέον, το 2004, έπαθε ρήξη πνεύμονα κατά τη διάρκεια του ύπνου και η φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε δεν ήταν αποτελεσματική, επομένως φοβόταν για τη ζωή του…

Οι επιθέσεις που εμπειριζόταν και στον ύπνο του διήρκησαν για πάρα πολύ καιρό, όπου έβλεπε φίδια και σκυλιά να τον κυνηγούν και έβλεπε τον εαυτό του να τρέχει, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει, πράγμα που του προξενούσε φόβο και απελπισία.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ανέφερε πως έχει δύο παιδιά, ωστόσο, έχει χωρίσει εδώ και 14 χρόνια με την τέως σύζυγό του, καθώς δεν μπορούσε να προμηθεύσει για τα παιδιά του όλα όσα ήθελε.

Τα οικονομικά του βρίσκονταν σε στασιμότητα, όποια σχέδια είχε, πάγωναν ξαφνικά και χωρίς λόγο, δίχως να βλέπει κάποια λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ακόμα και στις κοινωνικές του σχέσεις, σταδιακά απομονωνόταν από τους φίλους του, γιατί τον παρεξηγούσαν, παρά τις καλές προθέσεις που είχε.

Κάποια στιγμή, ήρθε σε επαφή με το κανάλι της εκκλησίας στο YouTube και αποφάσισε να επισκεφτεί τη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης, διότι πίστεψε – ιδίοις όμμασι – πως ο Θεός είναι Ικανός και Πρόθυμος να σώσει και να ευλογήσει κάθε άνθρωπο επάνω στη γη, κάτι που τον ενθάρρυνε να εκζητήσει και ο ίδιος το πρόσωπο του Θεού!

Όταν κατάφερε, επιτέλους, να παρευρεθεί στη συνάθροιση της εκκλησίας και έλαβε την προφητεία, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Άμεσα αναγνώρισε ότι η χάρη του Κυρίου ήταν αυτή που τον κράτησε στη ζωή όλα αυτά τα χρόνια.

Πλέον, όντας πολύ χαρούμενος, σκοπεύει να ακολουθήσει τις οδηγίες που του έδωσε ο άνθρωπος του Θεού κατά τη συνάντησή τους μετά τη συνάθροιση. Ακόμα, εξέφρασε την επιθυμία να ιδρύσει μία οργάνωση με σκοπό το χτίσιμο εκκλησιών, καθώς τα νησιά Φίτζι υποφέρουν από έντονους κυκλώνες που καταστρέφουν διάφορα κτίρια – ανάμεσά τους και εκκλησίες. Σκοπός του, επισήμανε, είναι να φέρει περισσότερους ανθρώπους στον Θεό! Οι υποσχέσεις του κ. Τσαν δεν έμειναν εκεί, καθώς επιθυμεί, επίσης, να συμβάλλει  στη διεξαγωγή σεμιναρίων με σκοπό τη χειροτόνηση ιερωμένων στη χώρα του, ώστε να ευαγγελίζουν τους ανθρώπους! Έχοντας, πια, ένα ανανεωμένο πνεύμα μέσα του, αναμένει να δει θετικές αλλαγές να συμβαίνουν στη ζωή του, καθώς γνωρίζει ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο!

Πράγματι, ο Θεός αγαπάει τα παιδιά Του και τα ευλογεί με σκοπό να ευλογούν κι άλλους, καθώς, όταν δίνουμε, μοιάζουμε περισσότερο με τον Θεό, που δίνει σε όλους και δεν παίρνει από κανέναν!

ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΘΕΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER7_2022_12_11

Η οικογένεια Κένεθ ήρθε από τον μακρινό Καναδά στη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης, για να λάβει ένα άνοιγμα που θα σηματοδοτούσε την αρχή των ευλογιών τους!

Κατά τη διάρκεια της γραμμής της προσευχής, ο προφήτης Σταύρος προσευχήθηκε για τον κ. Γιόζεφ και το Πνεύμα του Θεού μίλησε με τα εξής λόγια, διαμέσου του χρισμένου Του: «Σε βλέπω με τον Λόγο του Θεού, να κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Συνέχισε έτσι! Ο Θεός θέλει να σε πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο, επειδή βλέπει την προσπάθειά σου, βλέπει την καρδιά που έχεις για Αυτόν. Θα δεις, μίλησέ Του, έλα πιο κοντά Του, θα σου δείξει πώς να αυξηθείς. Αλλά μην προτρέχεις με τον Θεό. Στη δική Του ώρα, θα σου δείξει τι πρέπει να κάνεις! Είσαι ευλογημένος, στο όνομα του Ιησού Χριστού!».

Ο κ. Γιόζεφ επιβεβαίωσε πως, πράγματι, η επιθυμία που έχει είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να υπηρετεί τον Παντοδύναμο Θεό. Τόνισε πως δεν είναι ποιμένας μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύει ότι ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει ως ποιμένα! Όποτε του δινόταν η ευκαιρία, κήρυττε τον Λόγο του Θεού σε ανθρώπους γύρω του. Ακόμα, έκανε αρκετές προσπάθειες για να έρθει κοντά στον Θεό. Ανέφερε πως περνάει πολύ χρόνο μαζί Του, προσεύχεται στον Δημιουργό του πριν κοιμηθεί, πριν πάει στη δουλειά του και μελετάει τον Λόγο Του καθημερινά! Το ίδιο ακριβώς επιβεβαίωσε και η σύζυγός του.

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER6_2022_12_11

Αμέσως μετά από αυτόν τον προφητικό λόγο, η προφήτισσα Ευγενία προσευχήθηκε, επίσης, για τον κ. Γιόζεφ, δίνοντάς του τον εξής προφητικό λόγο: «Βλέπω πολύ άγχος στη ζωή σου. Και μερικές φορές η καρδιά σου αρχίζει και χτυπάει έντονα. Αυτό είναι από το άγχος. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να εμπιστευτείς τον Θεό σε όλες τις δοκιμασίες και τις προκλήσεις που θα σου έρθουν. Γιατί αν δεν Τον εμπιστευτείς, θα πάθεις καρδιά! Αλλά μην ανησυχείς. Καθώς ήρθες εδώ και έλαβες την οδηγία και την εκτελέσεις, δεν θα σου συμβεί κάτι κακό!».

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER5_2022_12_11

Σχετικά με τον δεύτερο προφητικό λόγο που έλαβε από την προφήτισσα, είχε, όντως, άγχος, να τα καταφέρει και μάλιστα σύντομα. Ήθελε να κάνει πιο πολλά πράγματα για τον Θεό, εξού και το άγχος του. Μάλιστα, σκεφτόταν όλη την ημέρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει για να εκπληρώσει το κάλεσμά του!

Έπειτα, το Πνεύμα του Θεού, διαμέσου της προφήτισσας Ευγενίας, εντόπισε τη σύζυγό του, την κ. Μαρία, η οποία κρατούσε με πίστη μια φωτογραφία, ελπίζοντας ο Θεός να εντοπίσει το απεικονιζόμενο πρόσωπο: «Αυτή η κοπέλα στη φωτογραφία έχει ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχει κατάθλιψη. Μπορεί να χαμογελάει και να γελάει από εδώ και από εκεί, όταν, όμως, κλείνεται, έχει κατάθλιψη. Αυτό που πρέπει να τη συμβουλεύεις είναι να μελετάει τον Λόγο του Θεού. Μόνο έτσι μπορεί να ελευθερωθεί από αυτό!».

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER4_2022_12_11

Η κ. Μαρία τόνισε, πως η νεότερη  κόρη της, η Σάρα, περνάει κατάθλιψη. Μπορεί να δείχνει ότι είναι χαρούμενη, αλλά δεν είναι. Είπε πως δεν είναι κοντά στον Θεό και δεν μελετάει τον Λόγο Του. Ως μητέρα, έχει καταλάβει ότι η κόρη της, αν και δείχνει καλά, είναι δυστυχισμένη.

Ύστερα, τον λόγο πήρε η μεγαλύτερη κόρη του ζεύγους, η οποία αρχικά περιέγραψε τη φοβερή εμπειρία που έζησε κατά τη διάρκεια της λατρείας! Συγκεκριμένα, δήλωσε πως είδε έναν Άνδρα ο Οποίος φορούσε ένα λευκό και μακρύ ένδυμα να της λέει να Τον εμπιστευτεί και να Τον ακολουθήσει! Αυτό που ένιωσε ήταν ένα απίστευτο δέος μπροστά στην Άγια παρουσία Του, αφού κατάλαβε πως ήταν ο Κύριος! Έπειτα, μίλησε για την αδελφή της. Όπως τόνισε, προσευχόταν ο Κύριος να μιλήσει έναν λόγο αναφορικά με εκείνη, όπως και έγινε! Επιβεβαίωσε πως η αδερφή της τής μίλησε και της είπε ότι περνάει άγχος. Είναι 24 ετών και συνέχεια κλαίει. Πρόσθεσε πως εκείνη έχει επιλέξει τη ζωή της αμαρτίας, προσπαθεί να ικανοποιήσει τον εαυτό της με κοσμικά πράγματα, αλλά μέσα της δεν αισθάνεται καλά, νιώθει άδεια.

Το ατελείωτο και διάχυτο σε όλη την ατμόσφαιρα χρίσμα του Θεού δεν σταμάτησε εκεί. Έκρυβε και άλλες εκπλήξεις για αυτήν την οικογένεια, καθώς τους έδωσε μία ακόμα προφητεία, διαμέσου του προφήτη Χάρη. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της επίθεσης των χειρών, ο άνθρωπος του Θεού παρέδωσε τον εξής προφητικό λόγο : «Το οικογενειακό σου υπόβαθρο λατρεύει είδωλα. Και οι δύο οικογένειες λάτρευαν πάρα πολύ τα είδωλα. Και το βλέπετε στη ζωή σας ότι κάθε φορά που πρόκειται να έχετε κάποιο άνοιγμα, κάτι καλό πάει να συμβεί, πάντα υπάρχει πισωγύρισμα. Και το πισωγύρισμα έρχεται τη στιγμή που εκείνα τα είδωλα σάς επισκέπτονται στο όνειρο. Αρχίζετε να βλέπετε κάποιες εικόνες, ελέφαντες, φίδια, ζώα… Απλά εμφανίζονται σε εσάς και εσείς γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι θεοί που λάτρευαν οι πρόγονοί σας. Όταν έρχονται, έρχεται το πισωγύρισμα, η απογοήτευση, η αποτυχία! Σήμερα αυτό έχει εκτεθεί, ώστε ο Θεός να σας ελευθερώσει από αυτό και να αρχίσετε να εμπειρίζεστε υπερφυσικό άνοιγμα στις ζωές σας. Είστε ελεύθεροι, στο όνομα του Ιησού Χριστού!».

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER12_2022_12_11

Ο κ. Γιόζεφ ανέφερε πως η οικογένεια του πατέρα του λάτρευε και ακόμη λατρεύει είδωλα στην Ινδία. Η κ. Μαρία πρόσθεσε με τη σειρά της πως οι πρόγονοί της επίσης λάτρευαν είδωλα και μάλιστα το είχε δει να συμβαίνει με τα ίδια της τα μάτια. Στα όνειρά της έβλεπε διάφορα ζώα, όπως για παράδειγμα μία τίγρη να ξαπλώνει, και κάθε φορά που έβλεπε ζώα, δεν ερχόταν το άνοιγμα που περίμενε. Τότε, δεν είχε επίγνωση πως αυτά τα είδωλα ήταν η αιτία που δεν είχαν οικογενειακή και οικονομική πρόοδο στη ζωή τους…

Ο κ. Γιόζεφ, κλείνοντας, τόνισε πως η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη! Υποσχέθηκε στον Παντοδύναμο Θεό πως θα παραμείνει πιστός σε Αυτόν! Έχοντας απερίγραπτη χαρά και ειρήνη, η κ. Μαρία υποσχέθηκε στον Μέγα Ελευθερωτή πως θα κηρύττει την πιστότητά Του, την αγάπη Του, το έλεος και τη χάρη Του, και θα υπηρετεί τον Ζωντανό Θεό για το υπόλοιπο της ζωής της!

Στη μέση της απογοήτευσης, του άγχους, της κατάθλιψης, στη μέση του πισωγυρίσματος, υπάρχει ελπίδα· ο Ιησούς Χριστός είναι η Ελπίδα!

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΓΙΝΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER3_2022_12_11

Η κ. Σίμραν ήρθε από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βιώσει τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορούσε παρά να εκφράσει ότι ήταν πραγματικά ευλογημένη που ένιωσε την απτή παρουσία του Θεού  στη συνάθροιση.

Κατά τη διάρκεια της γραμμής προσευχής, η κ. Σίμραν είχε το προνόμιο να λάβει ένα προφητικό μήνυμα από το Άγιο Πνεύμα μέσω του ανθρώπου του Θεού Σορίν. Τα λόγια του ήταν τα εξής: «Να είσαι πολύ προσεκτική σχετικά με το πώς χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς χρησιμοποιείς το διαδίκτυο και αυτές τις πλατφόρμες, διότι ο εχθρός θα τα χρησιμοποιήσει για να φέρει στη ζωή σου αυτό που δεν είναι από τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεις και να γνωρίζεις ποια πράγματα είναι καλά και ποια όχι. Ο σατανάς χρησιμοποιεί σήμερα κάθε μέσο για να φτάσει στην καρδιά μας, στη ζωή μας και να μας καταστρέψει, να μας περιορίσει!». 

Στο τέλος της συνάθροισης, επιβεβαιώνοντας ότι το προφητικό μήνυμα είναι αληθινό, η κ. Σίμραν διευκρίνισε ότι έχοντας ένα υπόβαθρο στον τομέα της μόδας και των επιχειρήσεων, ήταν απαραίτητο για εκείνη να ενημερώνεται για τις τάσεις και αυτό φυσικά την έκανε εθισμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, τόνισε, ότι είχε κολλήσει τόσο πολύ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορούσε να περνάει ακόμη και 3-4 ώρες τις ελεύθερες ημέρες της και περίπου 1-2 τις εργάσιμες ημέρες σε αυτά, χωρίς να συνειδητοποιεί πώς περνάει ο χρόνος. Έτσι, σπαταλούσε τον χρόνο της και γινόταν λιγότερο παραγωγική!

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER11_2022_12_11

Αυτός ο εθισμός την έκανε να απομονώνεται στο δωμάτιό της και να μην θέλει να την ενοχλούν. Απομακρύνθηκε από τους φίλους της, από το κοινωνικό της περιβάλλον και δεν μπορούσε να κοινωνικοποιηθεί πολύ. Η σχέση της με τον Θεό επηρεάστηκε από αυτή την κακή συνήθεια και, σταδιακά, οδήγησε στο να χάσει την οικειότητά της με τον Κύριο. Επιστρέφοντας στο σπίτι κουρασμένη από τη δουλειά, περνούσε ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κουραζόταν ακόμη περισσότερο και με την ενέργεια που της απέμενε, έκανε απλώς την καθιερωμένη προσευχή της, διάβαζε τη Γραφή της και μετά πήγαινε για ύπνο…

Επειδή περνούσε τόσο πολύ χρόνο σε αυτές τις πλατφόρμες, επηρεαζόταν και ο ύπνος της! Εξομολογήθηκε ότι συνήθιζε να ξυπνάει στη μέση της νύχτας χωρίς να ξέρει γιατί. Κατά συνέπεια, αυτό επηρέαζε ολόκληρη την επόμενη ημέρα της.

Δυστυχώς, ο εθισμός της δεν επηρέαζε μόνο την ημέρα της, την κοινωνική της ζωή και τη σχέση της με τον Θεό! Όπως τόνισε, ακολουθούσε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που είχαν καλή θέση στην κοινωνία και είχε επηρεαστεί τόσο πολύ από αυτούς που ήθελε να γίνει σαν αυτούς, παραμερίζοντας το σχέδιο που έχει ο Θεός για τη ζωή της. Βομβαρδιζόμενη από τα “πρότυπα” που ακολουθούσε γινόταν μερικές φορές πραγματικά αγενής με κάποιους ανθρώπους. Κάτι για το οποίο αργότερα μετάνιωνε και ζητούσε συγγνώμη!

Όντας αντιμέτωπη με την κοινωνική πίεση, ο σατανάς την έκανε να πιστέψει ότι την εγκατέλειψε ο Θεός, και αυτό την έκανε να αισθάνεται μόνη. Όλα αυτά τελικά την έκαναν να αποκλείσει τον εαυτό της από όλα όσα ο Θεός είχε ετοιμάσει γι’ αυτήν.

Η κ. Σίμραν δήλωσε ότι τώρα αισθάνεται πολύ ευλογημένη από την προφητεία που έλαβε και είναι αποφασισμένη να απομακρύνει όλες τις κακές επιρροές από τη ζωή της! Είναι έτοιμη να έρθει πιο κοντά στον Θεό, να εξαρτάται πλήρως από Αυτόν από εδώ και στο εξής, γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει ένα σπουδαίο σχέδιο έτοιμο μπροστά της! Επίσης, για τη δόξα του Θεού, έχει αποφασίσει να διαγράψει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί, καθώς αυτό θα ήταν μια καλή αρχή για να λάβει περισσότερο τον Λόγο του Θεού μέσα της, με πίστη ότι αυτό θα της φέρει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

Η Αγία Γραφή μάς διδάσκει ότι αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ’ το και πέταξέ το (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18:9)! Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλάψουμε τον εαυτό μας! Αντιθέτως, θα πρέπει να μην επιτρέψουμε σε τίποτα να μπει ανάμεσα σε εμάς και τη σωτηρία της ψυχής μας! Βάλε τον στόχο σου στο μπροστινό μέρος του μυαλού σου και πλήρωσε κάθε σωστό τίμημα για να τον εκπληρώσεις.

ΑΣΥΓΧΩΡΗΣΙΑ, ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΣΠΑΝΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

SCOAN_THESSALONICA_PRAYER10_2022_12_11

Βλέποντας τα σημεία και τεράστια που ο Κύριος κάνει σε όλους όσοι έρχονται σε Αυτόν με πίστη, η κ. Τζέραλιν από την Αυστραλία ήρθε στη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων των Εθνών Θεσσαλονίκης για να γευτεί και η ίδια τη θαυματουργή δύναμη του Ιησού Χριστού! Καθώς ελαβε μέρος στη γραμμή της προσευχής, το Πνεύμα του Θεού την εντόπισε και της μίλησε με τον εξής λόγο, διαμέσου του προφήτη Σορίν: «Βλέπω απογοητεύσεις από το παρελθόν σου να σε ακολουθούν και να σε κρατούν σε κατάσταση θλίψης. Σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πρέπει να συγχωρέσεις τους ανθρώπους που σου έκαναν κακό και σε πλήγωσαν. Μην τα κρατάς στην καρδιά σου, επειδή κάνεις ένα βήμα μπροστά αλλά δύο βήματα πίσω. Είναι πολύ σημαντικό, ώστε ο σατανάς να μη χρησιμοποιεί πλέον αυτήν την αλυσίδα για να σε κρατήσει για τον εαυτό του. Ο Θεός σε αγαπάει!». Επιπλέον, καθώς έλαβε προσευχή και από την προφήτισσα Ευγενία, το Πνεύμα του Θεού μίλησε με τον εξής προφητικό λόγο: «Ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του, να κηρύττεις τον Λόγο του Θεού. Επειδή έχεις μια καρδιά σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Οπότε, ακολούθησε αυτήν την οδηγία, και θα δεις πού ο Θεός θα σε πάει. Και να μη στεναχωριέσαι, είσαι πάρα πολύ ευαίσθητη, στεναχωριέσαι για ανούσια πράγματα και επηρεάζεσαι πολύ εύκολα από την επιρροή των άλλων. Δεν θα ακούς τους άλλους, θα ακούς τι σου λέει ο Θεός καθώς θα προσεύχεσαι, γιατί αν ακούς τους άλλους, θα καταστραφείς!».

Αργότερα και αφότου ολοκληρώθηκε η συνάθροιση, μη έχοντας λόγια να εκφράσει τον ενθουσιασμό της και την ευγνωμοσύνη της προς τον Θεό που της άνοιξε τα μάτια διαμέσου των προφητικών λόγων που έλαβε, επιβεβαίωσε πως όσα ειπώθηκαν από τους υπηρέτες του Θεού είναι αληθή.

Σχετικά με την ασυγχωρησία και την απογοήτευση, δήλωσε ότι στο εργασιακό της περιβάλλον δημιουργούνταν συνεχώς εντάσεις και διαφωνίες με τους συναδέλφους της. Ένας από τους λόγους ήταν ότι έχει μια υψηλή θέση στην εταιρεία που εργάζεται, έχοντας πολλές υπευθυνότητες. Ο προϊστάμενός της αναγνώριζε τη δουλειά που έκανε, έτσι, την υποστήριζε και την ενθάρρυνε. Αυτός ήταν ένας λόγος που οι συνάδελφοί της τη ζήλευαν, και αυτό το γεγονός δημιουργούσε ένταση και διαφωνίες αναμεταξύ τους. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι μια συνάδελφός της, τη ζήλευε τόσο πολύ που προκαλούσε συνεχώς προβλήματα, επηρεάζοντας αρνητικά και τους υπόλοιπους συναδέλφους, στρέφοντάς τους εναντίον της. Ως αποτέλεσμα, όλο αυτό προξενούσε εντάσεις, μη έχοντας ειρήνη αναμεταξύ τους και ήταν αρκετά δύσκολο να βρίσκονται καθημερινά στο ίδιο περιβάλλον. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που κρατούσε μέσα της ασυγχωρησία προς τους συναδέλφους της και την εμπόδιζε να προχωρήσει μπροστά. Επίσης, πολλές φορές έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως αυτή  ήθελε, ενώ πίστευε ότι όλα θα πάνε καλά, στο τέλος, γινόταν κάτι και όλα άλλαζαν πορεία.

Επιπρόσθετα, επιβεβαίωσε πως επηρεαζόταν από τη γνώμη των ανθρώπων γύρω της, ενώ έπαιρνε μια απόφαση να κάνει κάτι, στο τέλος επηρεαζόταν από την άποψη των άλλων, και αντί να πράξει αυτό που πίστευε η ίδια ότι ήταν σωστό, έκανε αυτό που άλλοι την ωθούσαν να κάνει. Μην μπορώντας να αντιμετωπίσει όλη αυτήν την κατάσταση, βίωνε στην καθημερινότητά της μια συνεχή στεναχώρια και θλίψη.

Ωστόσο, μία χρισμένη προσευχή αρκούσε για να γίνουν όλα παρελθόν! Με απερίγραπτη ευγνωμοσύνη για την πνευματική αφύπνιση που έλαβε και γεμάτη χαρά, η κ. Τζέραλιν υποσχέθηκε στον Παντοδύναμο Θεό πως, από εδώ και στο εξής, θα μελετάει τον Λόγο Του και θα προσεύχεται, ώστε ο Κύριος να την οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση για να εκπληρωθεί η προφητεία που έλαβε, δηλαδή, να τη χρησιμοποιήσει ο Θεός για την δόξα Του!

Ως παιδιά του Θεού, σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, γιατί κανένας δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς προκλήσεις και αντιστάσεις. Όταν, όμως, υπομένουμε στις δυσκολίες και στον πόνο, τότε θα μάθουμε αυτό που θα έπρεπε και η θλίψη μας θα μετατραπεί σε χαρά!

Οι εικόνες που ακολουθούν, δείχνουν τους πιστούς που ήρθαν στην παρουσία του Θεού να λαμβάνουν ένα άγγιγμα από τον Ουρανό που θα άλλαζε τον ρου της ιστορίας της ζωής τους, καθώς οι προφήτες και η προφήτισσα προσεύχονταν για αυτούς στο όνομα του Ιησού Χριστού!

Share this page! Choose your platform!

0 Σχόλια

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!

Σε μια ιδιαίτερα έντονη λατρευτικά και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα ο πιστός λαός του Θεού συγκεντρώθηκε ενώπιον του Δημιουργού τους με καρδιές ανοιχτές. Σε ένα ιδιαίτερα διδακτικό μήνυμα που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, ο άνθρωπος του Θεού έθιξε την πολυλογία ως την αιτία των περισσότερων καταστάσεων…

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!

Η ατμόσφαιρα στην αρένα της ελευθερίας γέμισε με την παρουσία του Θεού όταν η ομάδα λατρείας ξεκίνησε να ψάλλει στον Δημιουργό του σύμπαντος. Ο άνθρωπος του Θεού Γιάννης, οδηγούμενος από το Πνεύμα του Παντοδύναμου, θέλησε να ενθαρρύνει τον λαό του Θεού με σκοπό να τους διαβεβαιώσει ότι η παρουσία Του είναι πάντοτε μαζί τους…

Διαβάστε Περισσότερα
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΑ

Δεν μπορείς, παρά να νιώθεις αγαλλίαση, δέος και υπέρμετρη χαρά στην παρουσία του Ιησού Χριστού, και όταν νιώθεις έτσι, η λατρεία μέσα από την καρδιά φαντάζει ως η μόνη αντίδραση! Ύστερα, το μήνυμα του ανθρώπου του Θεού Σταύρου έριξε φως στα αίτια ενός προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλοί, αυτό της μετριότητας. Η λύση αυτού του προβλήματος…

Διαβάστε Περισσότερα
ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ;

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ;

Χαρά, γαλήνη, ασφάλεια… Έτσι νιώθει ένα παιδί του Θεού όταν έρχεται στην παρουσία Του. Σε κάθε συνάθροιση της Χριστιανικής Εκκλησίας Όλων των Εθνών – Θεσσαλονίκης, άνθρωποι κάθε εθνικότητας βρίσκουν καταφύγιο στην αγάπη του Ιησού Χριστού, λατρεύοντάς Τον με πίστη και αλήθεια! Ένα διαχρονικά καίριο ερώτημα για τα παιδιά του Θεού είναι γιατί…

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΟΥ

Η απόσταση δεν είναι εμπόδιο και ο Θεός δεν περιορίζεται από φυσικά όρια ή κτήρια! Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη για τους λατρευτές του ονόματος του Ιησού Χριστού. Σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης, ο άνθρωπος του Θεού Γιάννης ξεκίνησε να απευθύνεται στο ποίμνιο για την ουράνια πατρίδα μας, τονίζοντας πως…

Διαβάστε Περισσότερα
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

Tο μυστικό στην αρένα της ελευθερίας δεν είναι να καταπιέζεις τη σάρκα, αλλά να παραδίνεσαι στο Πνεύμα του Θεού! Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα πολύτιμο μήνυμα με τίτλο: «ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!», διαμέσου του οποίου ο προφήτης Σταύρος, εξήγησε ότι σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι εμπειρίζονται το πρόβλημα των διαλυμένων σχέσεων…

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ

ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ

Ο Θεός είναι Πιστός και Παντοδύναμος σε αυτούς που είναι πιστοί σε Αυτόν! Έτσι, καθώς τα παιδιά Του συγκεντρώθηκαν να Τον δοξάσουν, στη Χριστιανική Εκκλησία Όλων των Εθνών – Θεσσαλονίκης. Σε ένα κλίμα πίστης, το μήνυμα με τίτλο «ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ» κήρυξε ο άνθρωπο του Θεού Καστριότ, ενθαρρύνοντας τους ακροατές να εκπληρώσουν τον σκοπό…

Διαβάστε Περισσότερα
ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ;

ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ;

Άλλη μια θαυμαστή συνάθροιση έζησαν οι πιστοί στη Χριστιανική Εκκλησιά Όλων Των Εθνών – Θεσσαλονίκης καθώς έλαβαν από το Θεό μια ευλογία μια θεραπεία, ένα άγγιγμα που είχαν ανάγκη. Στη συνέχεια ο άνθρωπος του Θεού Γιάννης, κήρυξε ένα ξεχωριστό μήνυμα με τίτλο «ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ;», με το οποίο θέλησε να επισημάνει στα παιδιά του Θεού ότι ο Θεός…

Διαβάστε Περισσότερα
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ!

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ!

Όπου το Πνεύμα του Θεού είναι παρών, αλλαγές προκύπτουν! Γεμάτοι δέος, συγκίνηση και ενθουσιασμό, επισκέπτες από διάφορα μέρη του κόσμου ήρθαν για να εμπειριστούν ριζική αλλαγή στη ζωή τους, συναντώντας το Άγιο Πνεύμα, στη Χριστιανική Εκκλησία Όλων των Εθνών – Θεσσαλονίκης! Στη συνέχεια ακολούθησε ένα ουσιώδες μήνυμα με τίτλο…

Διαβάστε Περισσότερα
ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Για ακόμη μία Κυριακή, τα παιδιά του Ύψιστου Θεού βίωσαν έντονα την άγια παρουσία Του ανάμεσά τους! Λατρευτές και εκκλησίασμα ένωσαν τις φωνές τους. Σε αυτήν την ατμόσφαιρα λατρείας και κατάνυξης, τον λόγο πήρε έπειτα η προφήτισσα Ευγενία, η οποία κήρυξε το εξής παραινετικό μήνυμα με τον τίτλο: «ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ». Ξεκινώντας το μήνυμά της…

Διαβάστε Περισσότερα

Pin It on Pinterest