ЗА НАС

CCOAN – THESSALONICA

about_us_image_
Физическата структура на Christian Church Of All Nations (CCOAN) – Thessalonica е преминала през различни етапи.  Всеки етап служи за цел!  Бог все още има какво да каже във всяка ситуация!  Преди да се премести на сегашното си местоположение, CCOAN – Thessalonica имаше две предишни местоположения.  Днес CCOAN – Thessalonica се намира в град Солун, но е затворена от гръцкото правителство.
 
Въпреки че физическата структура на църквата се е променила, видението остава същото. Милиони хора продължават да получават спасението на душата и виждат неоспоримото доказателство, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Целта и мисията на църквата е проста и ясна – да търси и спасява изгубеното (Лука 19:10). Бог използва божият човек Хари като канал за изцеление, пророчество, освобождение, благословение и спасение. Всяка седмица се случват чудеса и лечения на много болести, като хепатит, рак, парализа, безплодие, сърдечни заболявания и много други заболявания, доказващи, че Исус е Този, който казва, че е, има това, което казва, че има и може да прави това, което казва, че може да направи. Всяка неделя църквата е изпълнена с вярващи от цяла Гърция, но и от цял ​​свят! Хора от различни раси, култури и догми идват в CCOAN – Thessalonica, за да станат свидетели на Божията сила, проявяваща се в църквата всяка седмица. В същото време безбройните свидетелства на хората продължават да потвърждават чудесата, които се случват, тъй като всяка форма на болест коленичи и се подчинява на силата на името на Исус Христос. Божието помазание не работи по планове, методи или механизми, а с подходящи хора. Божият човек Хари просто използва силата, дадена на всички вярващи (Святото евангелие според Лука 10:19). Исус Христос е разочарован, когато вижда, че хората нямат необходимата вяра за да освободят силата, която им е дадена”. Бог няма ръце, но Той има нашите ръце, за да върши Своето дело! Още от първия ден CCOAN – Thessalonica, не се фокусира върху изцелението, а върху Лечителя, който е Исус Христос. Словото Божие казва, че единствената причина за да получиш е спасението на душата ( Святото евангелие според Матей 6:33). Божия човек Хари не е лечителят, но познава Лечителя – Името Му е Исус Христос!  

ЗАЩО „ЦЪРКВА НА ВСИЧКИ НАЦИЙ“?

Името, дадено на църквата, свидетелства за пророческото откровение, дадено от Бог на пророк Т. Б. Джошуа. “Твоето видение трябва да влезе в теб, преди да можеш ти да отидеш към видението си.”  

ЗАЩО „СИНАГОГА“?

Някои може би се чудят защо „Синагога“? Библията казва, че Исус влезе в Синагогата и извади всичко, което не беше от Него, всичко, което не беше посадил Той. Както беше тогава, така е и днес. По същия начин, по който е действал в старата Синагога, Исус продължава да действа в Синагогата и днес. Божият Син изцеляваше и все още изцелява всякакви болести и заболявания. Това, което се случва днес, е просто продължение на случилото се тогава.  

НАШЕТО ВИДЕНИЕ

Това няма нищо общо с проповедника, а с вечното Божие Слово. Това няма нищо общо с чудесата, а с Този, който върши чудесата. Това няма нищо общо с човека, а със Създателя. Всичко това е свързано с Исус Христос. Вечното послание на нашия Господ Исус Христос ще продължи вечно, дори и в несигурността на живота. Затова сме родени, живеем и ще умрем. Накъдето и да ни води пътят, видението, което е причината това служение да се роди преди много години, е същото видение, което ни буди сутрин, изпраща ни да спим през нощта и ни подготвя за пътуването „утре „. И кое е това видение?Един път, едно дело. Пътят е Исус Христос и делото е да говорим за Него на другите за спасението на душите им. “За тези, които са съсредоточили живота си върху Исус Христос, доброто не е достатъчно – най-доброто идва!”

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Pin It on Pinterest