Tribute To Prophet TB Joshua (1963-2021)

Gjenerali i Perëndisë, Profeti TB. Xhoshua, shtegëtoi drejt Zotit. Çfarë trashëgimi të lavdishme la pas. Ndryshoi jetët e mijëra njerëzve, ndryshoi kombe, ndryshoi botën! Nuk ka asnjë dyshim që bota jonë sot, është më e mirë për shkak të tij.

“Dëshiroj të nderoj atin tim frymor, mentorin dhe mësuesin tim, Profetin TB. Xhoshua. Profeti TB. Xhoshua luajti rolin më të rëndësishëm në jetën time, në mënyrë që bëhesha ai që jam sot, dhe i jam shumë mirënjohës Perëndisë dhe atij për kohën që investoi tek unë. Ishte një njeri që e dedikoi jetën e vet në përmirësimin e jetës së njerëzve të tjerë, dhe njëkohësisht ishte njeriu më i përulur që njoha ndonjëherë. ” – Njeriu I Perëndisë Hari.

Sot, misioni që i dha Ati Hyjnor këtu në tokë, është përmbushur dhe ka shtegëtuar për të qenë më Zotin. Është një nga të Shenjtët në Qiell, në prezencën e Perëndisë. Trashëgimia e tij do të vazhdojë të jetë përjetë

SAN DIEGO – USA REVIVAL WITH PROPHET HARRY!

SAN DIEGO – USA REVIVAL WITH PROPHET HARRY!

We are more than thrilled to announce the highly anticipated upcoming Revival with Prophet Harry at the Pechanga Arena on the 15th and 16th of June, in San Diego, California, USA! Mark your calendars, prepare to experience God’s power first-hand like never before, and witness the glory of Jesus Christ as His fire expands internationally!

read more
WISEMAN HARRY’S REACTION ON BBC’S DOCUMENTARY ABOUT TB JOSHUA AND SCOAN!

WISEMAN HARRY’S REACTION ON BBC’S DOCUMENTARY ABOUT TB JOSHUA AND SCOAN!

After spending 10 years under the guidance and care of Senior Prophet T.B. Joshua in Nigeria, the man of God Harry continues to carry on his legacy by walking in his steps and promoting God’s Kingdom, just as his mentor did. During those years, the man of God Harry had thousands of opportunities to witness who Prophet T.B. Joshua really was; to see the…

read more

RAILROAD TRAGEDY IN GREECE

The Synagogue, Church Of All Nations Thessalonica, and the man of God Harry wish to express their sincere condolences to the families who are experiencing the unspeakable pain of the loss of their loved ones. We pray that God will give you the strength to bear your loss and comfort you with the peace of His presence…

read more
THE DAY PROPHET T.B. JOSHUA VISITED THE SCOAN THESSALONICA!!!

THE DAY PROPHET T.B. JOSHUA VISITED THE SCOAN THESSALONICA!!!

During his travels around the world, Senior Prophet T.B. Joshua visited his son in Christ Jesus, the man of God Harry, at the SCOAN Thessalonica! After a tour in the ancient city of Philippi where the prison of Apostle Paul and Silas is located, he thanked the congregation and strengthened their faith! What a blessed day indeed! The legacy of service…

read more
BREAKING: THE LEGAL CASE AGAINST SCOAN THESSALONICA!

BREAKING: THE LEGAL CASE AGAINST SCOAN THESSALONICA!

IMPORTANT UPDATE: Persecuted yet as hopeful as ever, the man of God Harry gives a statement after his trial today, Monday the 14th of November 2022. The court case has been postponed to the 8th of May 2023. Although the enemy of our soul seeks the demise of God’s children, God’s promises endure no matter the circumstances…

read more

BREAKING NEWS – MAN OF GOD HARRY HAS BEEN RELEASED

HIS FULL STATEMEMENT: “Emmanuel! God is with us! As it was expected, we met the prosecutor and we were released! I want to thank all Christians, all the children of God all over the world who stood by us with their prayer, their support and their love. We want you to know that we continue…

read more
BLESSED ARE THOSE WHO ARE PERSECUTED FOR JESUS CHRIST’S SAKE!!!

BLESSED ARE THOSE WHO ARE PERSECUTED FOR JESUS CHRIST’S SAKE!!!

The man of God Harry’s arrest is undoubtable proof that the Word of God hasn’t changed and will never change! As the great Apostle Paul mentions in 2 Timothy 3:11-12, “persecutions, sufferings—what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord…

read more

BREAKING NEWS – MAN OF GOD HARRY ARRESTED

Dear Greeks and all of you around the world who know the man of God Harry and the Synagogue, Church Of All Nations Thessalonica, also known as the SCOAN Thessalonica, Dear Christian brothers and sisters, The evolution of things in the last few hours has been rapid, as the Greek Government ordered the arrest of the man of God Harry…

read more

Pin It on Pinterest