NDANI DËSHMINË TUAJ

Bibla na thotë në Letrën dërguar Hebrenjve 13:8, “Jezus Krishti është i njëjtë dje,sot dhe në shekuj.” Megjithatë,nëse miliona njerëz të këtij brezi duhet të besojnë,duhet të SHIKOJNË PROVËN që Jezus Krishti është i njëjtë dje,sot dhe pëergjithmonë!

Nëse keni marrë një mrekulli nga Perëndia në CCOAN – Thessalonica, kjo është mundësia juaj që të jepni dëshminë tuaj në mënyrë që të lavdërohet emri i Perëndisë në jetën tuaj!

testimony_image_1

Fitojmë me Fjalën e Dëshmisë sonë!

NDANI DËSHMINË TUAJ

JU LUTEMI JEPNI SA MË TEPËR HOLLËSI QË MUNDENI RRETH DËSHMISË SUAJ

  Këtu do gjeni disa udhëzime praktike që do t’iu ndihmojnë ndërkohë që ndani me ne dëshminë tuaj.Një dëshmi e plotë kërkon vetëm tre të dhena bazë – PËRPARA,PËRGJATË dhe MË PAS.Më poshtë ndodhen disa pyetje që shpresojmë se do t’iu ndihmojnë ndërsa na jepni informacione të plota përsa i përket dëshmisë suaj:

PËRPARA:

  • Cili ishte problemi që kishit?
  • Si ju ndikonte ky problem dita-ditës?
  • Ku u drejtuat ose çfarë hapash bëtë për të gjetur zgjidhje?
  • Si e zbuluat CCOAN – Thessalonica / njëriun e Perëndisë Hari / kanalin në YouTube të CCOAN – Thessalonica?

GJATË GJITHË:

  • Si morët shërimin,mrekullinë,çlirimin,bekimin tuaj etj?
  • Çfarë përjetuat ekzaktësisht në atë moment?Çfarë ndjetë?

MË PAS:

  • Cilat janë ndryshimet në jetën tuaj pas kësaj mrekullie?
  • Si ka ndryshuar jeta juaj frymore që nga ai moment?
  • Cila është këshilla juaj që iu drejtohet njerëzve të tjerë?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Kapaciteti maksimal i skedarëve : 10 MB

“Dhe ata e fituan atë me anë të gjakut të Qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre” (Zulesa 12:11). Ju falenderojmë që ndani me ne dëshminë tuaj!

Pin It on Pinterest