fbpx

SHËRIME

Të sëmurit shërohen,të çalët ecin sërisht dhe lebrozët shërohen në emrin e Jezus Krishtit!Nuk ka asnjë sëmundje që Jezus Krishti nuk mund të shërojë-Ai është Shëruesi i Madh!”Për shkak të plagëve të Tij jemi shëruar.”(Isaia 53:5) Miliona njerëz që vuajnë nga sëmundje të ndryshme,shërohen në Christian Church Of All Nations – Thessalonica, ndërkohë që marrin lutje në emrin e Jezus Krishtit! Bëhuni dëshmitarë të fuqisë së Perëndisë që shëron akoma edhe sot!

Rikujtim: Mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi. Klikoni tek ikona me ingranazhin poshtë në anën e djathtë për të shfaqur cilësimet e riprodhimit automatik të videos. Klikoni tek titrat/CC dhe në vazhdim zgjidhni gjuhën që dëshironi që të fillojë shfaqja e titrave. Perëndia ju bekoftë!

THIS GIRL CALLED PROPHET HARRY FOR PRAYER... HER HEALING SHOCKED THE DOCTORS!

Prepare to be amazed by a miraculous healing that defied all odds!

A young girl found herself bedridden with excruciating pain, diagnosed with a cyst that was resistant to medical treatment. ...
With surgery impending as her only option, she reached out in desperation for divine help. Through the power of prayer, an unexpected turn of events unfolded, leaving medical professionals astounded!

Experience the awe-inspiring testimony of a divine intervention that defies all medical explanation. Truly, all things are possible to him who believes (Mark 9:23)!

⚠️ Reminder: You may choose the language of your choice under the subtitles menu.

🔔 Don't miss a thing from Jesus' transformative power working today! Subscribe and click on the notification bell to receive a notification every time a new video is published - https://www.youtube.com/@CcoanThessalonicaMinistries?sub_confirmation=1

STAY CONNECTED WITH THE CCOAN - THESSALONICA:
✅ Visit Our Website - https://ccoan.com
✅ Follow Us On Facebook - https://facebook.com/CCOANThessalonicaMinistries
✅ Follow Us On Twitter - https://twitter.com/CCOANHarry
✅ Subscribe To Our YouTube Channel - https://www.youtube.com/@CcoanThessalonicaMinistries

🙌 Share Your Testimony - https://ccoan.com/testimonies/
🤝 Become A CCOAN - Thessalonica Partner - https://ccoan.com/donation/
🌍 Join The Translation Project - https://ccoan.com/translation-project/

#Testimony #CCOANThessalonica #ManOfGodHarry
[+] Show More
1 of 4

Pin It on Pinterest