VIJA E LUTJES DHE LUTJA MASIVE

Çdo javë në CCOAN – Thessalonica, Perëndia përdor njeriun e Perëndisë Hari që të shërojë të sëmurët,të çlirojë të demonizuarit dhe të flasë në zemrat e njerëzve.Shikoni si Fryma e Perëndisë lëvizë me fuqi midis kongregacionit.Lutuni njëkohësisht me njeriun e Perëndisë Hari dhë bëhuni gati të merrni mrekullinë tuaj!Mbani mend që distanca nuk është pengesë për Frymën e Shenjtë!

Rikujtim: Mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi. Klikoni tek ikona me ingranazhin poshtë në anën e djathtë për të shfaqur cilësimet e riprodhimit automatik të videos. Klikoni tek titrat/CC dhe në vazhdim zgjidhni gjuhën që dëshironi që të fillojë shfaqja e titrave. Perëndia ju bekoftë!

"FAITH THAT OVERCOMES THE WORLD" | Song - CCOAN - THESSALONICA (Official Video)

The lyrics of this song are a testament to the strength found in divine faith - the faith only Jesus Christ can grant us, so long as we obey His ...Word!

Indeed, the message resounds clear: God doesn't demand sacrifice, rather He seeks a heart of obedience. So, whether you're facing personal struggles, desiring comfort in times of sorrow, or simply looking for inspiration, this song offers a guiding light to ask for more of Jesus' kind of faith that transcends worldly challenges.

May He give you the faith that overcomes the world as you listen, in Jesus' mighty name!

Lyrics:

Your time, God, is the best
You no longer want sacrifice, but obedience
You saw life beyond the grave
And in problems, You saw the solution

Faith that overcomes the world is faith that is divine
The faith that overcomes the world, Christ, You give it
Faith that overcomes the world is faith that is divine
The faith that overcomes the world, Christ, You give it

Your Word, God, is all I need
For through It, I learn and prepare
I will rise above the waves
Over the sea
On the lips, in the heart, the faith that overcomes

Faith that overcomes the world is faith that is divine
The faith that overcomes the world, Christ, You give it
Faith that overcomes the world is faith that is divine
The faith that overcomes the world, Christ, You give it (x4)

© All Rights Reserved

⚠️ Reminder: You may choose the language of your choice under the subtitles menu.

🔔 Don't miss a thing from Jesus' transformative power working today! Subscribe and click on the notification bell to receive a notification every time a new video is published - https://www.youtube.com/@CcoanThessalonicaMinistries?sub_confirmation=1

STAY CONNECTED WITH THE CCOAN - THESSALONICA:
✅ Visit Our Website - https://ccoan.com
✅ Follow Us On Facebook - https://facebook.com/CCOANThessalonicaMinistries
✅ Follow Us On Twitter - https://twitter.com/CCOANHarry
✅ Follow Us on TikTok - https://www.tiktok.com/@ccoanthessalonica
✅ Follow Us on Rumble - https://rumble.com/CcoanThessalonicaMinistries
✅ Follow Us on Instagram - https://www.instagram.com/ccoanthessalonica/
✅ Subscribe To Our YouTube Channel - https://www.youtube.com/@CcoanThessalonicaMinistries

🙌 Share Your Testimony - https://ccoan.com/testimonies/
🤝 Become A CCOAN - Thessalonica Partner - https://ccoan.com/donation/
🌍 Join The Translation Project - https://ccoan.com/translation-project/

#FaithThatOvercomesTheWorld #Music #CCOANThessalonica #ManOfGodHarry
[+] Show More

Pin It on Pinterest