NA VIZITONI

Çdo javë CCOAN – Thessalonica pret shumë vizitorë vendas dhe ndërkombëtarë. Njerëzit udhëtojnë nga e gjithë bota për të dëshmuar dhe marrë nga puna e fuqishme e Perëndisë.Ne mirëpresim vizitorë nga e gjithë bota që të adhurojnë me ne dhe të jenë dëshmitarë nga afër se Jezu Krishti është i njëjti dje, sot dhe përgjithmonë! Kisha jonë mund të ofrojë përkthim LIVE në: Anglisht, Shqip, Bullgarisht, Rusisht, Frëngjisht, Italisht, Spanjisht, Hollandisht dhe Gjermanisht.

Nëse dëshironi te vizitoni Christian Church Of All Nations Thessalonica, ju lutemi plotësoni formularin e pyetësorit më poshtë dhe prisni konfirmimin përpara se të vini.

Nëse planifikoni të vini të shoqëruar, ju lutemi të plotësoni secili individ në veçanti formularin e aplikimit. Mund të prisni një përgjigje nga ne brenda dy ditëve.

PYETËSOR

* Formulari i mëposhtëm mund të plotësohet në të gjitha gjuhët, por përgjigjja jonë do të jetë vetëm në anglisht dhe në greqisht.

Click or drag a file to this area to upload.
Madhësia maksimale e arkivit: 5MB

NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Ju lutemi të keni parasysh që duhet të dërgoni formularin e plotësuar vetëm një herë dhe jo më tepër.Ndryshe vononi proçedurën dhe kohën e përgjigjes.Gjithashtu,të keni parasysh që email që përdorni tani për të komunikuar me ne,duhet të jetë i njëjti email që duhet të përdorni gjatë gjithë kohës për të komunikuar me ne.

 

Pin It on Pinterest